Меню


Рубрика: Счетоводство

Счетоводно отчитане на ДДС за брак и липси на активи, установени при годишната инвентаризация
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 5

Важни промени в отчитането на планове с дефинирани доходи по реда на МСС
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 13

За някои счетоводни проблеми на юридическите лица с нестопанска цел
авторски материал
Автор / източник: Иван Дочев, д.е.с.
стр. 20


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Преглед на промените, извършени в ЗКПО след 01.01.2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 23


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Деклариране на доходи и данъци през 2013 г. по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
авторски материал
Автор / източник: Даниела Нонина
стр. 28


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промените в ЗДДС от 8 март 2013 г. относно регистрацията и отчетността на продажбите
авторски материал
Автор / източник: Беата Петрова
стр. 47


Рубрика: Местни данъци и такси

Туристическият данък - Същност и особености
авторски материал
Автор / източник: Ефтим Марев
стр. 55


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Прихващане и възстановяване на суми по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 61

Най-често задавани въпроси, свързани с прилагането на единната сметка
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 66


Рубрика: Застраховане

Влияние на антидискриминационното право на ЕС върху застрахователното право и българския Кодекс за застраховането
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 70


Рубрика: Финансово упраление

В преддверието на дълговата спирала
авторски материал
Автор / източник: Пламен Орешарски
стр. 80


Делова информация

Информационен преглед

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Промените в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност от 28.02.2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Моника Петрова

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...