Меню


Рубрика: Счетоводство

Предстоящи промени в законовата рамка на задължителния одит - Концепция на Европейската комисия
авторски материал
Продукт: ЕПИ Счетоводство
стр. 5

За статута и функциите на главния счетоводител
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
Продукт: ЕПИ Счетоводство
стр. 24


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Нови моменти в ЗКПО, свързани с декларирането и внасянето на данъка при източника през 2013 година
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
Продукт: ЕПИ Счетоводство
стр. 29


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Нова схема за централизирано разплащане на данъците върху доходите на физическите лица от бюджетните предприятия
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
Продукт: ЕПИ Счетоводство
стр. 38


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промените в ЗДДС за 2013 г. относно правото на данъчен кредит за леки автомобили
авторски материал
Автор / източник: Валери Колчев
Продукт: ЕПИ Счетоводство
стр. 42

Най-интересните данъчни решения на Съда на Европейския съюз за 2012 г. и началото на 2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Анелия Татарова
Продукт: ЕПИ Счетоводство
стр. 48


Прилагане на Наредба № Н-18 от 31.12.2006 г.

Преглед на промените в изискванията за регистриране и отчитане на продажбите чрез фискални устройства, извършени през 2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Беата Петрова
Продукт: ЕПИ Счетоводство
стр. 54

Нова електронна услуга на НАП ще предоставя информация за регистрираните фискални устройства на фирмите
стр. 68


Рубрика: Местни данъци и такси

Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
Продукт: ЕПИ Счетоводство
стр. 69


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Промените в ДОПК относно погасяването на публични задължения чрез използването на единна сметка
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
Продукт: ЕПИ Счетоводство
стр. 74


Рубрика: Мита. Акцизи

Възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили
авторски материал
Автор / източник: Агенция "Митници"
Продукт: ЕПИ Счетоводство
стр. 81


Рубрика: Финансово упраление

Законът за публичните финанси е вече факт
Автор / източник: "СДП"
стр. 86


Делова информация

Информационен преглед

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...