Меню


Рубрика: Счетоводство

Единната бюджетна класификация за 2013 година
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 5

Класификация на пасивите на предприятието като текущи или нетекущи, в съответствие с МСС
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 11

Годишните финансови отчети ще се подават и в НАП до края на март 2013 година
Автор / източник: ТП
стр. 18


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Новият режим на авансовите вноски по Закона за корпоративното подоходно облагане за 2013 година
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
стр. 19

Промени в режима на коригиране на грешки по ЗКПОот началото на 2013 година
авторски материал
Автор / източник: Александър Стефанов
стр. 30


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 36


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2013 г., засягащи документирането на доставките, бартерите, ремонтите и подобренията на предоставени за ползване активи
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 52


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Спиране на производството по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 66

Нови кодове за плащане на задължения за данъци и осигурителни вноски, от началото на 2013 година
Автор / източник: ТП
стр. 72


Рубрика: Застраховане

Промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2013 година
авторски материал
Автор / източник: Александър Раков, Асен Асенов
стр. 73

Кампания „Гражданска отговорност - 2013“
авторски материал
Автор / източник: Гергана Иванова
стр. 79


Рубрика: Финансово управление и контрол

Каква година ни очаква - Прогноза за финансовата 2013 година
авторски материал
Автор / източник: Светла Костадинова, Андрей Любенов
стр. 82

Делова информация

Информационен преглед

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...