Меню


Рубрика: Счетоводство

Годишно счетоводно приключване на строителните предприятия - акценти за 2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 5

Годишно счетоводно приключване на лечебните заведения - търговски дружества - акценти за 2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Райна Стефанова
стр. 16


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Преглед на промените в ЗКПО, в сила от 1 януари 2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 21


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Писмо № 20-15-569 от 01.10.2012 г. на НАП
Относно ползване на данъчно облекчение по чл. 18 ЗДДФЛ.
административна практика

Автор / източник: НАП
стр. 30


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промените в ЗДДС, в сила от 1 януари 2013 г., отнасящи се до правото на данъчен кредит и неговите корекции
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 32

Внос при рекламация на стоки от получател в трета страна
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 43


Рубрика: Местни данъци и такси

Как да оптимизираме задължението си за такса за битови отпадъци по ЗМДТ
авторски материал
Автор / източник: Златка Мицова
стр. 49


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Промените в ДОПК, свързани с обмена на информация с други държави - членки на Европейския съюз
авторски материал
Автор / източник: Иван Антонов
стр. 53


Рубрика: Застраховане

Задължения на страните по застрахователния договор за предоставяне на информация
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 61


Рубрика: Финансово управление и контрол

Нови допускания при изчисляване на годишния процент на разходите по потребителските кредити
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 69


Указател на публикациите в дайджест "Счетоводство, данъци и право" през 2012 г.
стр. 74

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...