Меню


Рубрика: Счетоводство

Годишно счетоводно приключване на строителните предприятия - акценти за 2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 5

Годишно счетоводно приключване на лечебните заведения - търговски дружества - акценти за 2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Райна Стефанова
стр. 16


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Преглед на промените в ЗКПО, в сила от 1 януари 2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 21


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Писмо № 20-15-569 от 01.10.2012 г. на НАП
Относно ползване на данъчно облекчение по чл. 18 ЗДДФЛ.
административна практика

Автор / източник: НАП
стр. 30


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промените в ЗДДС, в сила от 1 януари 2013 г., отнасящи се до правото на данъчен кредит и неговите корекции
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 32

Внос при рекламация на стоки от получател в трета страна
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 43


Рубрика: Местни данъци и такси

Как да оптимизираме задължението си за такса за битови отпадъци по ЗМДТ
авторски материал
Автор / източник: Златка Мицова
стр. 49


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Промените в ДОПК, свързани с обмена на информация с други държави - членки на Европейския съюз
авторски материал
Автор / източник: Иван Антонов
стр. 53


Рубрика: Застраховане

Задължения на страните по застрахователния договор за предоставяне на информация
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 61


Рубрика: Финансово управление и контрол

Нови допускания при изчисляване на годишния процент на разходите по потребителските кредити
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 69


Указател на публикациите в дайджест "Счетоводство, данъци и право" през 2012 г.
стр. 74

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...