Меню


Рубрика: Счетоводство

Годишно счетоводно приключване - Особености на годишната инвентаризация на строителното предприятие
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 5

Годишно счетоводно приключване - Отчитане на инвестиционни имоти
авторски материал
Автор / източник: Николай Николов, д.е.с.
стр. 14


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Актуални въпроси на регулирането на слабата капитализация
авторски материал
Автор / източник: Александър Стефанов
стр. 20


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Определяне на годишните данъци за доходи, придобити от физическите лица през 2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 25


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Данъчно третиране за целите на ЗДДС на продажбите, извършвани по реда на Закона за особените залози
авторски материал
Автор / източник: Владислав Ханджиев, Ралица Плетньова
стр. 31

Изискуемост на данъка от получателя съгласно ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Теодоси Георгиев
стр. 38


Рубрика: Местни данъци и такси

Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 51


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Установяване и обжалване на данъчни задължения по данни от декларация
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 58


Рубрика: Застраховане

Време е за застраховка "Гражданска отговорност"
авторски материал
Автор / източник: София Терзийска
стр. 69


Рубрика: Финансово управление и контрол

Подходящи инвестиционни решения в условията на криза
авторски материал
Автор / източник: Цветослав Цачев
стр. 71

Рубрика: Информационен магазин

Рубрика: Информационен преглед


Приложение:
Финансовите отчети като източник на управленска информация
авторски материал
Автор / източник: Васил Божков

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...