Меню


Рубрика: Счетоводство

За развитието на счетоводството в България
авторски материал
Автор / източник: Стоян Дурин, проф. д-р
стр. 6

По въпроса за отчитането и представянето на невнесения капитал
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 11


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Относно облагането на адвокатските дружества с корпоративен данък
административна практика
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 18

Писмо № 07-00-319 от 04.09.2012 г. на НАП
Относно прилагането на чл. 88 и 89 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
административна практика

Автор / източник: НАП
стр. 30


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Третиране за целите на ЗДДФЛ на доход от наем на недвижим имот, притежаван от две лица, но ползван само от единия съсобственик
авторски материал
Автор / източник: Александра Атанасова
стр. 33


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Основни акценти в Решение на СЕС от 06.09.2012 г. по дело C-324/11, отнасящи се до правото на данъчен кредит
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 36

Определяне на данъчната основа по ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Калина Златанова
стр. 46


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Изменения в Закона за административните нарушения и наказания относно обжалваемостта на наказателните постановления
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 54


Рубрика: Мита. Акцизи

Налагане на принудителни административни мерки по реда на Закона за акцизите и данъчните складове
авторски материал
Автор / източник: Ана Стоилова, д-р
стр. 58


Рубрика: Застраховане

Лизинговите застраховки
авторски материал
Автор / източник: Илеана Стоянова
стр. 64


Рубрика: Финансово управление и контрол

Основни насоки в законопроекта за държавния бюджет за 2013 година
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 68


Рубрика: Информационен магазин

Рубрика: Информационен преглед


Приложение:
Изготвяне и представяне на годишните финансови отчети за 2012 година
авторски материал
Автор / източник: Антон Свраков, д-р, Симеон Милев, доц. д-р, д.е.с.

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...