Меню


Рубрика: Счетоводство

Ликвидация на дълготрайни материални активи – Счетоводни и данъчни аспекти
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 5

Последващо оценяване на биологичните активи
авторски материалл
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 10


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

За някои проблеми при данъчното третиране на командировъчните разходи в бизнеса
авторски материал
Автор / източник: Иван Дочев, д.е.с.
стр. 19


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Как се третират за целите на ЗДДФЛ наградите от участия в телевизионни игри
авторски материалл
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 22


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Начисляване на ДДС при кражба на стоки, за които е ползван данъчен кредит
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 33

Документиране на доставките по реда на ЗДДС - Въпроси и отговори
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 38

Указание № УК-4 от 31.08.2012 г. на МФ
административна практика
Автор / източник: МФ
стр. 43


Рубрика: Местни данъци и такси

Особености на облагането с патентен данък
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 46


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Погасяване по давност на публичните вземания
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 52


Рубрика: Застраховане

Промени в Кодекса за застраховането, свързани със здравното застраховане
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 59


Рубрика: Финансово управление и контрол

Промени в изискванията към дейността на обменните бюра
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 68


Рубрика: Информационен магазин

Рубрика: Информационен преглед

 

Приложение:
Облагане с ДДС на туристическите услуги от 01.01.2012 г. - Коментар на новите нормативни изисквания и административна практика
авторски материал
Автор / източник: Калина Златанова


Указание № УК-2 от 10.07.2012 г. на МФ
административна практика
Автор / източник: МФ

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...