Меню


Рубрика: Счетоводство

Нова версия на МСС 19 Доходи на наети лица
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 5

Разчети със собствениците в капиталови дружества
авторски материал
Автор / източник: Живко Бонев, д.е.с.
стр. 13

Отчитане на вътрешните разчети в бюджетните предприятия
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 19


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Въпроси и отговори по Закона за корпоративното подоходно облагане
авторски материал
Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 24


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Право на данъчно облекчение за млади семейства по реда на ЗДДФЛ
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 33


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Решение на СЕС от 21.06.2012 г. по съединени дела C-80/2011 и C-142/2011
авторски материал
Автор / източник: Росен Русков
стр. 41

Обърнато данъчно задължение за доставка, извършена от физическо лице
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 49

Обърнато данъчно задължение за доставка, извършена от лице, установено в трета страна
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 51

Документиране на промяна в данъчната основа на доставка на стока или услуга, по която е налице обърнато данъчно задължение
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 53


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Основание и ред за налагане на имуществената санкция, предвидена по чл. 83а от Закона за административните нарушения и наказания
авторски материал
Автор / източник: Александра Атанасова
стр. 55


Рубрика: Застраховане

Застраховане на гражданската отговорност на лицата, упражняващи медицинска професия
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 60


Рубрика: Финансово управление и контрол

Сделката за външния дълг на България - Предимства и недостатъци
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Пенев
стр. 72


Рубрика: Информационен магазин

Рубрика: Информационен преглед


Приложение:
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове от юли 2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Александър Раков, Асен Асенов

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...