Меню


Рубрика: Счетоводство

Отчитане на данъчни амортизируеми активи, придобити чрез дарение
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 5

Отчитане на кражба на актив, нает при условията на финансов лизинг
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 11


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Писмо № 96-00-300 от 10.05.2012 г. на НАП
Относно отписване на задължение, формирано от допълнителни парични вноски. административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 16


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчно третиране на доходите от лихви в зависимост от данъчния статут на техния получател
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 18


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Специални разпоредби на ЗДДС по отношение на новите превозни средства
авторски материал
Автор / източник: Красимир Мутафов
стр. 24

Промени в Наредба № Н-18 за регистрирането и отчитането на продажбите чрез фискални устройства, извършени през 2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Беата Петрова
стр. 32


Рубрика: Местни данъци и такси

Финансово подпомагане на общините от Фонда за органите на местното самоуправление в България
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 39


Рубрика: Мита. Акцизи

За новата правна уредба на хазартната дейност, в сила от 01.07.2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Ана Стоилова
стр. 54


Рубрика: Застраховане

Застрахователен пул за застраховане срещу катастрофични рискове – възможно решение при природни бедствия
авторски материал
Автор / източник: Ася Аксентиева
стр. 66


Рубрика: Финансово управление и контрол

Нови правила за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 71

 

Рубрика: Информационен магазин

Рубрика: Информационен преглед


Приложение:

Укриването на приходи и доходи като основание за ревизия по особения ред на чл.122, ал.1, т.2 ДОПК
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 88

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...