Меню


Рубрика: Счетоводство

За индивидуалния сметкоплан на предприятията от реалния сектор на икономиката
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5

Представяне на компонентите на другия всеобхватен доход според промените на МСС 1 Представяне на финансови отчети
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 9


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

За необходимостта от усъвършенстване на някои аспекти, свързани с данъчното регулиране на инвестиционните имоти по ЗКПО като амортизируеми активи
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
стр. 16


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчно третиране на дивидентите по реда на ЗДДФЛ
авторски материалл
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 23


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Данъчен кредит - Доставки без право на приспадане на данъчен кредит
авторски материал
Автор / източник: Моника Петрова
стр. 31

За дължимостта на данък на основание посочен ДДС в издадена фактура
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 40


Рубрика: Местни данъци и такси

Въпроси и отговори по прилагането на ЗМДТ, отнасящи се до туристическия данък
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 44


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Спиране и прекратяване на ревизионното производство
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 49


Рубрика: Застраховане

ВКС прие тълкувателно решение по въпроси, свързани с предявяване на преки искове към застрахователи по чл. 226 КЗ
авторски материал
Автор / източник: Ася Аксентиева
стр. 54

Тълкувателно решение № 2/2010 от 06.06.2012 г. на ОСТК на ВКС
Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Търговска колегия, в съдебно заседание на 22.05.2012 г. постави на обсъждане дело № 1 по описа за 2010 г. на Общо събрание на Търговска колегия
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 56


Рубрика: Финансово управление и контрол

Персонализирани защитни характеристики на платежната карта
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, д-р
стр. 62

Рубрика: Информационен магазин

Рубрика: Информационен преглед

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...