Меню


Рубрика: Счетоводство

За индивидуалния сметкоплан на предприятията от реалния сектор на икономиката
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5

Представяне на компонентите на другия всеобхватен доход според промените на МСС 1 Представяне на финансови отчети
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 9


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

За необходимостта от усъвършенстване на някои аспекти, свързани с данъчното регулиране на инвестиционните имоти по ЗКПО като амортизируеми активи
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
стр. 16


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчно третиране на дивидентите по реда на ЗДДФЛ
авторски материалл
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 23


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Данъчен кредит - Доставки без право на приспадане на данъчен кредит
авторски материал
Автор / източник: Моника Петрова
стр. 31

За дължимостта на данък на основание посочен ДДС в издадена фактура
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 40


Рубрика: Местни данъци и такси

Въпроси и отговори по прилагането на ЗМДТ, отнасящи се до туристическия данък
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 44


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Спиране и прекратяване на ревизионното производство
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 49


Рубрика: Застраховане

ВКС прие тълкувателно решение по въпроси, свързани с предявяване на преки искове към застрахователи по чл. 226 КЗ
авторски материал
Автор / източник: Ася Аксентиева
стр. 54

Тълкувателно решение № 2/2010 от 06.06.2012 г. на ОСТК на ВКС
Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Търговска колегия, в съдебно заседание на 22.05.2012 г. постави на обсъждане дело № 1 по описа за 2010 г. на Общо събрание на Търговска колегия
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 56


Рубрика: Финансово управление и контрол

Персонализирани защитни характеристики на платежната карта
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, д-р
стр. 62

Рубрика: Информационен магазин

Рубрика: Информационен преглед

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...