Меню


Рубрика: Счетоводство

Представяне на финансовите резултати на предприятието
авторски материал
Автор / източник: Симеон Милев, доц. д-р, д.е.с.
стр. 5

Отчитане на биологичните активи през 2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 12


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Определяне и внасяне на данъка при източника
авторски материал
Автор / източник: Валентина Гекова
стр. 21


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Относно правото на преотстъпен данък по чл. 189б ЗКПО за физическо лице, регистрирано като земеделски производител по чл. 29а ЗДДФЛ
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 25


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Данъчен кредит. Доставки с право на приспадане на данъчен кредит
авторски материал
Автор / източник: Моника Петрова
стр. 38

Право на данъчен кредит - Въпроси и отговори
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 50


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Компетентни органи по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 56


Рубрика: Мита. Акцизи

Условия за безмитен внос на лично употребявано имущество, внасяно от лица, които преместват обичайното си местопребиваване на митническата територия на България
административна практика
Автор / източник: Агенция "Митници"
стр. 61


Рубрика: Застраховане

Нови нормативни изисквания към задължителната застраховка на туроператорите
авторски материал
Автор / източник: Илеана Стоянова
стр. 66


Рубрика: Финансово управление и контрол

Законови възможности за преструктуриране на дългове
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 69

Рубрика: Информационен магазин

Рубрика: Информационен преглед