Меню


Рубрика: Счетоводство

Отразяване на събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5

Отчитане на ваучерите за храна
авторски материал
Автор / източник: Райна Стефанова
стр. 9

Корекция на счетоводна грешка, свързана с амортизируем актив
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 12

Поредни промени в Закона за търговския регистър
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 18


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Данъчно третиране на транспортните разходи по ЗКПО
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 28


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Как се възстановява надвнесен данък по годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 34

Писмо № 20-21-66 от 06.03.2012 г. на НАП
Относно подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 38


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Вътреобщностни придобивания и внос на стоки - Въпроси и отговори
авторски материал
Автор / източник: Калина Златанова
стр. 44


Рубрика: Местни данъци и такси

Облагане прехвърлянето на имущества с местни данъци
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 52

Решение № 4124 от 22.03.2012 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика
Автор / източник: ВАС
стр. 57


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Как да платим данъците и осигуровките си по Интернет
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 61


Рубрика: Застраховане

Гарантиране на вземанията на застрахованите при несъстоятелност на застрахователя
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 64


Рубрика: Финансово управление и контрол

Поглед върху някои основни моменти в ПМС № 367 за изпълнението на държавния бюджет за 2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 72

Рубрика: Информационен магазин

Рубрика: Информационен преглед

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...