Меню


Рубрика: Счетоводство

Отразяване на събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5

Отчитане на ваучерите за храна
авторски материал
Автор / източник: Райна Стефанова
стр. 9

Корекция на счетоводна грешка, свързана с амортизируем актив
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 12

Поредни промени в Закона за търговския регистър
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 18


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Данъчно третиране на транспортните разходи по ЗКПО
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 28


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Как се възстановява надвнесен данък по годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 34

Писмо № 20-21-66 от 06.03.2012 г. на НАП
Относно подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 38


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Вътреобщностни придобивания и внос на стоки - Въпроси и отговори
авторски материал
Автор / източник: Калина Златанова
стр. 44


Рубрика: Местни данъци и такси

Облагане прехвърлянето на имущества с местни данъци
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 52

Решение № 4124 от 22.03.2012 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика
Автор / източник: ВАС
стр. 57


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Как да платим данъците и осигуровките си по Интернет
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 61


Рубрика: Застраховане

Гарантиране на вземанията на застрахованите при несъстоятелност на застрахователя
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 64


Рубрика: Финансово управление и контрол

Поглед върху някои основни моменти в ПМС № 367 за изпълнението на държавния бюджет за 2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 72

Рубрика: Информационен магазин

Рубрика: Информационен преглед

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...