Меню


Рубрика: Счетоводство

Особености на независимия одит на финансовите отчети
авторски материал
Автор / източник: Теодоси Георгиев
стр. 5

За “пътя” на Международните счетоводни стандарти до одобряването им от Европейската комисия
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 23


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Как следва да се третират за целите на ЗКПО начислените, но неизплатени до 31 декември командировъчни пари на персонала
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 31


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Как законно да намалим данъците си
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 36


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Основни промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 41

Справките - декларации и дневниците по ДДС вече ще се попълват по нов начин
Автор / източник: ТП
стр. 49


Рубрика: Местни данъци и такси

Данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за 2012 година
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 50


Рубрика: Мита. Акицизи

Промени в контрола, осъществяван от митническите органи, по повод пренасянето на парични средства и благородни метали през границата на България
авторски материал
Автор / източник: Ана Стоилова
стр. 55


Рубрика: Застраховане

Задължителна застраховка “Професионална отговорност на лекари и медицински персонал”
авторски материал
Автор / източник: Илеана Стоянова
стр. 62


Рубрика: Финансово управление и контрол

Как да спечелите от добра идея за бизнес
авторски материал
Автор / източник: karierist.com
стр. 69

Рубрика: Информационен магазин

Рубрика: Информационен преглед

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...