Меню


Рубрика: Счетоводство

По-важни промени в Закона за счетоводството, извършени в края на 2011 година
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5

Промени в отчитането на сделките с право на строеж през 2012 година
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 7


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Отчетни документи, които се представят пред НАП с годишната данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 12

Заповед РД 07-449 от 14.02.2011 г. ЗЦУ-1275 от 14.02.2011 г. на НСИ и НАП
нормативен акт
Автор / източник: НСИ, НАП
стр. 14


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Кои лица са освободени от задължението да подават годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2011 година
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 20


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Корекции на ползван данъчен кредит при откраднат лизингов актив и документиране на дължимите суми от лизингополучателя на лизингодателя
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 25

Данъчно третиране на демюрейдж услугите съгласно ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 31


Рубрика: Местни данъци и такси

Облагане с данък на превозните средства
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 35


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

За някои практически особености при прилагането на СИДДО в България
авторски материал
Автор / източник: Александър Стефанов
стр. 41

Обжалване на ревизионен акт по административен и по съдебен ред
авторски материал
Автор / източник: Александра Атанасова
стр. 50


Рубрика: Мита. Акицизи

Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове от 24 януари 2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Асен Асенов
стр. 64


Рубрика: Застраховане

За един нерешен въпрос на застраховката “Гражданска отговорност” на автомобилистите
авторски материал
Автор / източник: Ася Аксентиева
стр. 70


Рубрика: Финансово управление и контрол

Попадат ли разплащанията чрез системата “Еasy pay” в обхвата на Закона за ограничаване на плащанията в брой
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 76

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...