Меню


Рубрика: Счетоводство

За някои важни аспекти на проекта на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните с тях доклади на някои видове предприятия
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
стр. 5

Промени в процедурата за публикуване на финансовите отчети на предприятията в търговския регистър от 01.01.2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 14


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Изменения и допълнения в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 20


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Основни промени, въведени със Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 27


Рубрика: Данък върху добавената стойност

По-важните промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 39

Предстоящи срокове през 2012 г. за осъществяване на дистанционната връзка на фискалните устройства с НАП
авторски материал
Автор / източник: Беата Петрова
стр. 50


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Изменения и допълнения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в сила от 1 януари 2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 53


Рубрика: Мита. Акицизи

Промените в Закона за акцизите и данъчните складове през 2012 година
авторски материал
Автор / източник: Асен Асенов, Александър Раков
стр. 64

Електронната полица по застраховка "Гражданска отговорност" - "за" о "против"
Автор / източник: Investor.bg
стр. 77

Основни параметри и политики, заложени в Закона за държавния бюджет за 2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 79

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

 

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...