Меню


Рубрика: Счетоводство

Промени в МСФО, свързани с участията в съвместни предприятия
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 5

За многобройните задължения по мерките срещу изпирането на пари, предвидени за счетоводителите
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 11

Дълговата криза е в резултат и на счетоводните грешки в публичния сектор
авторски материал
Автор / източник: в-к "Капитал"
стр. 16


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Писмо № 91-00-242 от 24.11.2011 г. на НАП
Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б ЗКПО и на данък върху годишната данъчна основа по реда на чл. 48, ал. 6 ЗДДФЛ. административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 19


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на лихви, придобити от местни физически лица
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 35


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Възстановяване на ДДС на български данъчно задължени лица, начислен им в държава - членка на Общността
авторски материал
Автор / източник: Калина Златанова
стр. 42

Задължение за дерегистрация по ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Моника Петрова
стр. 49


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Писмени обяснения от трети лица в данъчно-осигурителния процес
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 57


Рубрика: Мита. Акцизи

Последните промени в Закона за митниците и въвеждането на допълнителни правомощия на митническите органи
авторски материал
Автор / източник: Ана Стоилова
стр. 61


Рубрика: Застраховане

Застраховането на работниците и служителите - Задължение, но и “инвестиция” за работодателите
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 66


Рубрика: Финансово управление и контрол

Новите моменти в Законаза финансовото управление и контрол в публичния сектор
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 72

"Важно е да знаете!"

Указател на публикациите в списание “Финанси и право” през 2011 година
Стр. 83

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...