Меню


Рубрика: Счетоводство

Промени в МСФО, свързани с участията в съвместни предприятия
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 5

За многобройните задължения по мерките срещу изпирането на пари, предвидени за счетоводителите
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 11

Дълговата криза е в резултат и на счетоводните грешки в публичния сектор
авторски материал
Автор / източник: в-к "Капитал"
стр. 16


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Писмо № 91-00-242 от 24.11.2011 г. на НАП
Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б ЗКПО и на данък върху годишната данъчна основа по реда на чл. 48, ал. 6 ЗДДФЛ. административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 19


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на лихви, придобити от местни физически лица
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 35


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Възстановяване на ДДС на български данъчно задължени лица, начислен им в държава - членка на Общността
авторски материал
Автор / източник: Калина Златанова
стр. 42

Задължение за дерегистрация по ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Моника Петрова
стр. 49


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Писмени обяснения от трети лица в данъчно-осигурителния процес
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 57


Рубрика: Мита. Акцизи

Последните промени в Закона за митниците и въвеждането на допълнителни правомощия на митническите органи
авторски материал
Автор / източник: Ана Стоилова
стр. 61


Рубрика: Застраховане

Застраховането на работниците и служителите - Задължение, но и “инвестиция” за работодателите
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 66


Рубрика: Финансово управление и контрол

Новите моменти в Законаза финансовото управление и контрол в публичния сектор
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 72

"Важно е да знаете!"

Указател на публикациите в списание “Финанси и право” през 2011 година
Стр. 83

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...