Меню


Рубрика: Счетоводство

За задължението за разработване на счетоводна политика на предприятията
авторски материал
Автор / източник: Даниела Дурина
стр. 5

Как се отразява кризата върху финансовата отчетност
авторски материал
Автор / източник: Данаил Гечев
стр. 10

Гаранционни удръжки и разходи за отстраняване на дефекти при годишното счетоводно приключване на строителните предприятия
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 14


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Нова възможност за уреждане на ефектите на икономическо двойно облагане с корпоративен данък при корекции на данъчната основа поради отклонение от пазарните цени
авторски материал
Автор / източник: Александър Стефанов
стр. 22

Представителните разходи по Закона за корпоративното подоходно облагане
авторски материал
Автор / източник: Петя Копчева
стр. 33


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Санкции, свързани с облагането и декларирането на доходите на физическите лица през 2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 41


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промените, направени в правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност от 28.10.2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 46

Доставка на услуга по международен морски транспорт на стоки
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 53


Рубрика: Местни данъци и такси

Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци през новата година
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 56


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Срок за произнасяне по жалбата против ревизионен акт и дължимост на лихви през периода на обжалване
авторски материал
Автор / източник: Александра Атанасова
стр. 61


Рубрика: Застраховане

Застраховките на лизингови вземания
авторски материал
Автор / източник: Илеана Стоянова
стр. 63


Рубрика: Финансово управление и контрол

Новият Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 67

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...