Меню


Рубрика: Счетоводство

За задължението за разработване на счетоводна политика на предприятията
авторски материал
Автор / източник: Даниела Дурина
стр. 5

Как се отразява кризата върху финансовата отчетност
авторски материал
Автор / източник: Данаил Гечев
стр. 10

Гаранционни удръжки и разходи за отстраняване на дефекти при годишното счетоводно приключване на строителните предприятия
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 14


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Нова възможност за уреждане на ефектите на икономическо двойно облагане с корпоративен данък при корекции на данъчната основа поради отклонение от пазарните цени
авторски материал
Автор / източник: Александър Стефанов
стр. 22

Представителните разходи по Закона за корпоративното подоходно облагане
авторски материал
Автор / източник: Петя Копчева
стр. 33


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Санкции, свързани с облагането и декларирането на доходите на физическите лица през 2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 41


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промените, направени в правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност от 28.10.2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 46

Доставка на услуга по международен морски транспорт на стоки
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 53


Рубрика: Местни данъци и такси

Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци през новата година
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 56


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Срок за произнасяне по жалбата против ревизионен акт и дължимост на лихви през периода на обжалване
авторски материал
Автор / източник: Александра Атанасова
стр. 61


Рубрика: Застраховане

Застраховките на лизингови вземания
авторски материал
Автор / източник: Илеана Стоянова
стр. 63


Рубрика: Финансово управление и контрол

Новият Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 67

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...