Меню


Рубрика: Счетоводство

Нови изисквания във връзка с консолидирането на финансовите отчети по реда на МСФО
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 5

Компенсиране на липси и излишъци в процеса на инвентаризация преди годишното счетоводно приключване
авторски материал
Автор / източник: Стоян Дурин, проф. д-р
стр. 11

Счетоводно отчитане на разходите по изпълнение на програми, финансирани със средства на ЕС
авторски материал
Автор / източник: Катя Драгийска, д.е.с.
стр. 14

Цесия на вземания - Същност и счетоводно отчитане
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 21


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Регулиране на слабата капитализация по чл. 43 ЗКПО
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 25


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на награди, предоставени на местни физически лица
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 33


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Задължителна регистрация по ЗДДС на лица, установени на територията на страната
авторски материал
Автор / източник: Моника Петрова
стр. 42


Рубрика: Местни данъци и такси

Задължение за облагане с патентен данък и внасяне на последната вноска на данъка за 2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 50


Рубрика: Мита. Акцизи

Последните промени в Закона за акцизите и данъчните складове
административна практика
Автор / източник: Агенция "Митници"
стр. 55


Рубрика: Застраховане

Относно застрахователното плащане и обезщетението на вредите, надхвърлящи размера на законната лихва
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 57


Рубрика: Финансово управление и контрол

Ограничаване на случаите на недопускане за изпълнение в България на решения за конфискация или налагане на финансови санкции, постановени в други държави от ЕС
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 67


Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Годишно счетоводно приключване - Изготвяне и представяне на годишните финансови отчети за 2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Антон Свраков, д-р, Симеон Милев, доц. д-р, д.е.с.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...