Меню


Рубрика: Счетоводство

Нови изисквания във връзка с консолидирането на финансовите отчети по реда на МСФО
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 5

Компенсиране на липси и излишъци в процеса на инвентаризация преди годишното счетоводно приключване
авторски материал
Автор / източник: Стоян Дурин, проф. д-р
стр. 11

Счетоводно отчитане на разходите по изпълнение на програми, финансирани със средства на ЕС
авторски материал
Автор / източник: Катя Драгийска, д.е.с.
стр. 14

Цесия на вземания - Същност и счетоводно отчитане
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 21


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Регулиране на слабата капитализация по чл. 43 ЗКПО
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 25


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на награди, предоставени на местни физически лица
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 33


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Задължителна регистрация по ЗДДС на лица, установени на територията на страната
авторски материал
Автор / източник: Моника Петрова
стр. 42


Рубрика: Местни данъци и такси

Задължение за облагане с патентен данък и внасяне на последната вноска на данъка за 2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 50


Рубрика: Мита. Акцизи

Последните промени в Закона за акцизите и данъчните складове
административна практика
Автор / източник: Агенция "Митници"
стр. 55


Рубрика: Застраховане

Относно застрахователното плащане и обезщетението на вредите, надхвърлящи размера на законната лихва
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 57


Рубрика: Финансово управление и контрол

Ограничаване на случаите на недопускане за изпълнение в България на решения за конфискация или налагане на финансови санкции, постановени в други държави от ЕС
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 67


Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Годишно счетоводно приключване - Изготвяне и представяне на годишните финансови отчети за 2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Антон Свраков, д-р, Симеон Милев, доц. д-р, д.е.с.

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...