Меню


Рубрика: Счетоводство

Счетоводно отчитане в предприятията на разходи по изпълнение на програми, финансирани със средства на ЕС
авторски материал
Автор / източник: Катя Драгийска, д.е.с.
стр. 5

Счетоводно отчитане на придобиването на дълготрайни материални активи в бюджетните предприятия чрез покупка
авторски материал
Автор / източник: Камелия Савова-Симеонова
стр. 18


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Третиране по реда на ЗКПО на ваучерите за храна, предоставени от лицензиран оператор - Въпроси и отговори
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 23


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Въпроси и отговори по Закона за данъците върху доходите на физическите лица
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 27


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Данъчно третиране на самофактурирането съгласно ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 34

Дистанционните продажби в ЗДДС и в Регламент № 282/2011 на Съвета за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 39


Рубрика: Местни данъци и такси

Обжалване на акт за установяване на публично общинско вземане за такса за битови отпадъци, издаден от органите по приходите към общината
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 44


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Издаване на наказателно постановление при нарушение на данъчни
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 51

За някои проблеми при присъждането на възнаграждения за процесуално представителство по данъчни дела
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 57


Рубрика: Мита. Акцизи

Изисквания към митническото оформяне на пощенските и куриерските пратки при поръчки на стоки по интернет
административна практика
Автор / източник: Агенция "Митници"
стр. 68


Рубрика: Застраховане

Задължителна застраховка “Гражданска отговорност”на автомобилистите и промените, извършени в нейната регламентация през 2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 72


Рубрика: Финансово управление и контрол

Коментар на променитев Закона за устройството на държавния бюджет
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 79

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...