Меню


Рубрика: Счетоводство

Счетоводно отчитане в предприятията на разходи по изпълнение на програми, финансирани със средства на ЕС
авторски материал
Автор / източник: Катя Драгийска, д.е.с.
стр. 5

Счетоводно отчитане на придобиването на дълготрайни материални активи в бюджетните предприятия чрез покупка
авторски материал
Автор / източник: Камелия Савова-Симеонова
стр. 18


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Третиране по реда на ЗКПО на ваучерите за храна, предоставени от лицензиран оператор - Въпроси и отговори
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 23


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Въпроси и отговори по Закона за данъците върху доходите на физическите лица
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 27


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Данъчно третиране на самофактурирането съгласно ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 34

Дистанционните продажби в ЗДДС и в Регламент № 282/2011 на Съвета за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 39


Рубрика: Местни данъци и такси

Обжалване на акт за установяване на публично общинско вземане за такса за битови отпадъци, издаден от органите по приходите към общината
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 44


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Издаване на наказателно постановление при нарушение на данъчни
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 51

За някои проблеми при присъждането на възнаграждения за процесуално представителство по данъчни дела
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 57


Рубрика: Мита. Акцизи

Изисквания към митническото оформяне на пощенските и куриерските пратки при поръчки на стоки по интернет
административна практика
Автор / източник: Агенция "Митници"
стр. 68


Рубрика: Застраховане

Задължителна застраховка “Гражданска отговорност”на автомобилистите и промените, извършени в нейната регламентация през 2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 72


Рубрика: Финансово управление и контрол

Коментар на променитев Закона за устройството на държавния бюджет
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 79

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...