Меню

Рубрика: Счетоводство

Отчитане на продажбите на рекламни стоки и на стоки на консигнация
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5

Два специфични казуса, свързани с отчитането на дълготрайни материални активи
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 12

Становище изх. № АД-3 от 12.07.2011 г. на МФ
Становище относно публикуването на годишните финансови отчети на предприятията в търговския регистър
административна практика
Автор / източник: МФ
стр. 16


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Практически проблеми, свързани с приложението на чл. 26, т. 6 и чл. 27, ал. 1, т. 2 ЗКПО, след 01.01.2010 г.
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
стр. 22


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на доходите от наем на местни физически лица, изплащани от предприятия
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 28


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Третиране по ЗДДС на доставките на обща туристическа услуга според практиката на Съда на Европейския съюз
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 33

Отговорност на държавите - членки при неточна информация за задължените лица в регистрите по ДДС
авторски материал
Автор / източник: Димитър Балкански
стр. 40


Рубрика: Местни данъци и такси

Местен данък при придобиване на имот по наследство и давност
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 43


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Присъждане на възнаграждения за процесуално представителство по данъчни дела
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 47

Становище № 24-00-4 от 25.07.2011 г. на НАП
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 60


Рубрика: Застраховане

Новите положения в застрахователното договорно право
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 70


Рубрика: Финансово управление и контрол

Понижаването на кредитния рейтинг не означава непременно икономическа криза
авторски материал
Автор / източник: Цветослав Цачев
стр. 75

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...