Меню


Рубрика: Счетоводство

За одиторската професия в България - Със спомен за миналото, обзор на настоящето и надежда за бъдещето
авторски материал
Автор / източник: Антон Свраков, д-р
стр. 5

Промените в Закона за счетоводството, свързани с публикуването на финансовите отчети
авторски материал
Автор / източник: Димитър Войнов
стр. 14

Елиминиране на разчети, приходи, разходи и финансов резултат при консолидиране на финансовите отчети
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 18


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Промени в данъчното третиране по ЗКПО на кооперациите през 2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Костадин Иванов, доц.
стр. 25


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Подлежи ли на облагане по ЗДДФЛ доход, получен от собственика на ООД, в резултат на намаляване на неговия капитал и как следва да се установи отклонението от данъчно облагане
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Чечова
стр. 29

Писмо № 3-1171 от 18.04.2011 г. на НАП
Относно данъчното третиране на получени субсидии от физическо лице, регистрирано като земеделски производител. административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 36


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Третиране по ЗДДС на случаите, при които се извършват две доставки на стоки с един вътреобщностен превоз, без да е налице тристранна операция по чл. 15 ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 40

Данъчно третиране на съпътстващите доставки съгласно ЗДДС и практиката на Съда на Европейския съюз
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 51


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Актът за установяване на нарушение на данъчни норми
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 55


Рубрика: Мита. Акцизи

Нови правила за произход на стоките
авторски материал
Автор / източник: Веска Тодорова
стр. 63


Рубрика: Застраховане

Специални изисквания на българското законодателство по отношение на застрахователни договори за застраховки “Живот” и “Злополука” с чуждестранни физически лица
авторски материал
Автор / източник: Методи Методиев, Персиян Захариев
стр. 71


Рубрика: Финансово управление и контрол

Правeн режим и изисквания към дейността на дружествата за електронни пари
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 80

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

 

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...