Меню


Рубрика: Счетоводство

Промени в отчитането на приходите и разходите от земеделските производители през 2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5

Счетоводно отчитане на схеми за единно плащане на площ
авторски материал
Автор / източник: Султана Българенска
стр. 10

Документиране и отчитане на дейността по управление на имоти
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 14


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Практически аспекти по прилагането на чл. 189б ЗКПО, във връзка с последните изменения в ЗДДС, в сила от 08.03.2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 20

Как земеделските производители могат да намалят до 60 на сто от корпоративния си данък
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 28


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Авансово облагане на доходите на физическите лица през 2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 32

Указание № УК-2 от 23.03.2011 г. на МФ
Относно прилагането на чл. 44, ал. 4 и ал. 5, чл. 45, ал. 4 и чл. 65, ал. 11 ЗДДФЛ за определянето и внасянето на авансов данък за доходите от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, в сила от 01.01.2011 г.
административна практика
Автор / източник: МФ
стр. 40


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Преглед на по-съществените промени в Правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 01.02.2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 46

Промените в облагането с ДДС на туристическите услуги
авторски материал
Автор / източник: Калина Златанова
стр. 51


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Погасяване на публични задължения
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 57


Рубрика: Мита. Акцизи

Издаване на разрешително за продажба на тютюневи изделия
административна практика
Автор / източник: Агенция "Митници"
стр. 66


Рубрика: Застраховане

Данък добавена стойност и застраховане
авторски материал
Автор / източник: Ася Аксентиева
стр. 72


Рубрика: Финансово управление и контрол

Правна уредба на банковата тайна
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети
стр. 77

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...