Меню


Рубрика: Счетоводство

Промени в отчитането на приходите и разходите от земеделските производители през 2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5

Счетоводно отчитане на схеми за единно плащане на площ
авторски материал
Автор / източник: Султана Българенска
стр. 10

Документиране и отчитане на дейността по управление на имоти
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 14


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Практически аспекти по прилагането на чл. 189б ЗКПО, във връзка с последните изменения в ЗДДС, в сила от 08.03.2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 20

Как земеделските производители могат да намалят до 60 на сто от корпоративния си данък
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 28


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Авансово облагане на доходите на физическите лица през 2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 32

Указание № УК-2 от 23.03.2011 г. на МФ
Относно прилагането на чл. 44, ал. 4 и ал. 5, чл. 45, ал. 4 и чл. 65, ал. 11 ЗДДФЛ за определянето и внасянето на авансов данък за доходите от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, в сила от 01.01.2011 г.
административна практика
Автор / източник: МФ
стр. 40


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Преглед на по-съществените промени в Правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 01.02.2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 46

Промените в облагането с ДДС на туристическите услуги
авторски материал
Автор / източник: Калина Златанова
стр. 51


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Погасяване на публични задължения
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 57


Рубрика: Мита. Акцизи

Издаване на разрешително за продажба на тютюневи изделия
административна практика
Автор / източник: Агенция "Митници"
стр. 66


Рубрика: Застраховане

Данък добавена стойност и застраховане
авторски материал
Автор / източник: Ася Аксентиева
стр. 72


Рубрика: Финансово управление и контрол

Правна уредба на банковата тайна
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети
стр. 77

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...