Меню


Рубрика: Счетоводство

От 01.01.2011 г. е в сила нов Закон за Сметната палата
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5

За някои по-важни въпроси на отчитането на имотите, машините и съоръженията
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 14


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за 2011 г., свързани с данъка при източника
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
стр. 22


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчно облекчение за млади семейства
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 34


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промените в ЗДДС и правилника за неговото прилагане, отнасящи се до вноса на стоки
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 40


Рубрика: Местни данъци и такси

Задължения, възникващи във връзка с имуществените периодични местни данъци
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 49


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Измененията и допълненията в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в сила от 15.02.2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 56


Рубрика: Мита. Акцизи

Промени в акцизното законодателство от февруари и март 2011 г.
авторски материалл
Автор / източник: Асен Асенов, Александър Раков
стр. 63


Рубрика: Финансово управление и контрол

Ограничаване на плащанията в брой от 26.02.2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 79

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...