Меню


Рубрика: Счетоводство

Специфични изисквания при годишното счетоводно приключване и данъчно облагане на стопанската дейност, осъществявана от бюджетните предприятия
авторски материал
Автор / източник: Анастасия Матова - Головина, д.е.с.
стр. 5

Единната бюджетна класификация за 2011 година
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 16

Нови моменти в счетоводното отчитане на данъка върху доходите от наем през 2011 година
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 19


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Промени в ЗКПО, свързани с данъчното третиране при корекции на грешки
авторски материал
Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 23


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Акценти при годишното облагане на физическите лица за доходи, придобити през 2010 година
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 27


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Практически въпроси относно изискването за дистанционна връзка на фискалните устройства с НАП
авторски материал
Автор / източник: Беата Петрова
стр. 34

Указание № 20-00-15 от 12.01.2011 г. на НАП
Относно измененията и допълненията на Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, обнародвани в ДВ, бр. 49 от 2010 г. административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 38


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Правомощия на органите, осъществяващи производствата по ДОПК
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 50


Рубрика: Мита. Акцизи

Новият Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили
авторски материал
Автор / източник: Ана Стоилова
стр. 59

Промените в Закона за акцизите и данъчните складове от началото на 2011 година - 2
авторски материал
Автор / източник: Асен Асенов, Александър Раков
стр. 64


Рубрика: Застраховане

Застраховка “Отмяна на пътуване”
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 76


Рубрика: Финансово управление и контрол

Десет най-често срещани причини за провал на "младия" бизнес
Автор / източник: Expert.bg


Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

 

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...