Меню


Рубрика: Счетоводство

За измененията и допълненията на Закона за счетоводството, приети със ЗИД на ЗКПО за 2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
стр. 5

Отразяване на провизиите за неизползвани отпуски във финансовите отчети
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 11


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Преглед на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 14


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Авансово облагане на доходите от наем, след промените в ЗДДФЛ за 2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 23


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Данъчно третиране на доставки на стоки и услуги по чл. 6, ал. 3, т. 1 и чл. 9, ал. 3, т. 1 ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 27


Рубрика: Местни данъци и такси

Промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 39


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Измененията и допълненията в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в сила от 01.01.2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 50

Сравнение на данъчния ревизионен контрол с други видове специализиран контрол
авторски материал
Автор / източник: Нина Чилова
стр. 56


Рубрика: Мита. Акцизи

Промените в Закона за акцизите и данъчните складове от началото на 2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Асен Асенов, Александър Раков
стр. 68


Рубрика: Финансово управление и контрол

Нови аспекти на надзорната дейност в сферата на предоставяне на платежни услуги
авторски материал
Автор / източник: Диана Ганчева
стр. 76


Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"


ПРИЛОЖЕНИЕ:

По-съществените промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2011 г.
авторски материалл
Автор / източник: Ивайло Кондарев

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...