Меню


Рубрика: Счетоводство

Кои лица могат да бъдат съставители на финансовите отчети на предприятията
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5

Разпределяне на непарични дивиденти съгласно Международните счетоводни стандарти
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 11


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Новият член 200а ЗКПО, в сила от 01.01.2011 г. - Отражение на изискванията на европейското законодателство
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 16


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

По-съществени промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2011 г.
авторски материалл
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 24


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Дефиницията на понятието “данъчно задължено лице” съгласно чл. 3, ал. 6 ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 31


Рубрика: Местни данъци и такси

Въпроси и отговори по закона за местните данъци и такси
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 34


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Действия по събиране на вземания от неизправни длъжници и възможности, които ГПК дава в тази насока
авторски материал
Автор / източник: Александра Атанасова
стр. 40


Рубрика: Мита. Акцизи

Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове от 5 октомври 2010 г.
авторски материал
Автор / източник: Асен Асенов, Александър Раков
стр. 52


Рубрика: Застраховане

Застраховка “Гражданска отговорност” на продукта
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 62


Рубрика: Финансово управление и контрол

Нови регулаторни изисквания към собствения капитал на банките
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 72

"Важно е да знаете!"

Указател на публикациите в дайджест "Финанси и право" през 2010 година

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...