Меню


Рубрика: Счетоводство

Кои лица могат да бъдат съставители на финансовите отчети на предприятията
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5

Разпределяне на непарични дивиденти съгласно Международните счетоводни стандарти
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 11


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Новият член 200а ЗКПО, в сила от 01.01.2011 г. - Отражение на изискванията на европейското законодателство
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 16


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

По-съществени промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2011 г.
авторски материалл
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 24


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Дефиницията на понятието “данъчно задължено лице” съгласно чл. 3, ал. 6 ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 31


Рубрика: Местни данъци и такси

Въпроси и отговори по закона за местните данъци и такси
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 34


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Действия по събиране на вземания от неизправни длъжници и възможности, които ГПК дава в тази насока
авторски материал
Автор / източник: Александра Атанасова
стр. 40


Рубрика: Мита. Акцизи

Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове от 5 октомври 2010 г.
авторски материал
Автор / източник: Асен Асенов, Александър Раков
стр. 52


Рубрика: Застраховане

Застраховка “Гражданска отговорност” на продукта
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 62


Рубрика: Финансово управление и контрол

Нови регулаторни изисквания към собствения капитал на банките
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 72

"Важно е да знаете!"

Указател на публикациите в дайджест "Финанси и право" през 2010 година

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...