Меню


Рубрика: Счетоводство
 

МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени операции
авторски материал
Автор / източник: Емил Евлогиев, д.е.с.
стр. 5

Документиране и отчитане на строителство, изпълнявано по стопански начин
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 11


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане
 

Данъчно третиране на трансфери между място на стопанска дейност в България и друга част на същото предприятие, разположена извън страната
авторски материал
Автор / източник: Истилиян Симеонов
стр. 19


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица
 

Третиране по реда на ЗДДФЛ на прекратяване на участие в ООД на съдружник - Местно физическо лице, с предизвестие или прехвърляне на дял
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 31


Рубрика: Данък върху добавената стойност
 

Изграждане на дистанционна връзка на фискалните устройства с Националната агенция за приходите
авторски материал
Автор / източник: Беата Петрова
стр. 42

В случаите на публична продан по чл. 131 ЗДДС доставчик е собственикът на вещта, а не винаги длъжникът
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 51


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес
 

За различията между принудителното изпълнение по реда на ГПК и по ДОПК
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 55


Рубрика: Мита. Акцизи
 

Разпореждане с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки
авторски материал
Автор / източник: Ана Стоилова
стр. 59


Рубрика: Застраховане
 

Задължителната застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите” - Най-важният проблем в българското застраховане
авторски материал
Автор / източник: Ася Аксентиева
стр. 67

Новият Закон за данък върху застрахователните премии е вече факт
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 76


Рубрика: Финансово управление и контрол

За някои проблеми на пазара на корпоративни облигации в България
авторски материал
Автор / източник: Петко Вълков
стр. 84

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"


ПРИЛОЖЕНИЕ:
Годишно счетоводно приключване на 2010 година
- в предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти
- в бюджетните предприятия
авторски материал
Автор / източник: Д-р Антон Свраков, д.е.с., Д-р Иван Златков, д.е.с.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...