Меню


Рубрика: Счетоводство
 

МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени операции
авторски материал
Автор / източник: Емил Евлогиев, д.е.с.
стр. 5

Документиране и отчитане на строителство, изпълнявано по стопански начин
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 11


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане
 

Данъчно третиране на трансфери между място на стопанска дейност в България и друга част на същото предприятие, разположена извън страната
авторски материал
Автор / източник: Истилиян Симеонов
стр. 19


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица
 

Третиране по реда на ЗДДФЛ на прекратяване на участие в ООД на съдружник - Местно физическо лице, с предизвестие или прехвърляне на дял
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 31


Рубрика: Данък върху добавената стойност
 

Изграждане на дистанционна връзка на фискалните устройства с Националната агенция за приходите
авторски материал
Автор / източник: Беата Петрова
стр. 42

В случаите на публична продан по чл. 131 ЗДДС доставчик е собственикът на вещта, а не винаги длъжникът
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 51


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес
 

За различията между принудителното изпълнение по реда на ГПК и по ДОПК
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 55


Рубрика: Мита. Акцизи
 

Разпореждане с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки
авторски материал
Автор / източник: Ана Стоилова
стр. 59


Рубрика: Застраховане
 

Задължителната застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите” - Най-важният проблем в българското застраховане
авторски материал
Автор / източник: Ася Аксентиева
стр. 67

Новият Закон за данък върху застрахователните премии е вече факт
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 76


Рубрика: Финансово управление и контрол

За някои проблеми на пазара на корпоративни облигации в България
авторски материал
Автор / източник: Петко Вълков
стр. 84

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"


ПРИЛОЖЕНИЕ:
Годишно счетоводно приключване на 2010 година
- в предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти
- в бюджетните предприятия
авторски материал
Автор / източник: Д-р Антон Свраков, д.е.с., Д-р Иван Златков, д.е.с.

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...