Меню


Рубрика: Счетоводство

Отчитане на разходите за придобиване и ремонт на активи
 авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
 стр. 5

Продажба на прилежащ терен - счетоводно отчитане
авторски материал
Автор / източник: Султана Българенска
стр. 12


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Писмо № 3-2032 от 09.07.2010 г. на НАП
Относно приложението на чл. 209, ал. 1 ЗКПО за освобождаване от облагане на социалните разходи за ваучери за храна.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 16

Списък на лицата , получили разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 18

Списък на лицата, на които е издадена заповед за отнемане на разрешението за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 18

Обща и индивидуални квоти за предоставяне на ваучери за храна за периода от 1 август до 31 декември 2010 г.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 19


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Необлагаеми доходи по Закона за данъците върху доходите на физическите лица
авторски материал
Автор / източник:Лорета Цветкова
стр. 20

Прехвърляне на вземане по договор за цесия, в който страна е местно физическо лице
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 25


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Право на данъчен кредит по повод внесена вещ като непарична вноска в търговско дружество
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 29

За специалната хипотеза на чл. 13, ал. 6 ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Росен Русков
стр. 33

Относно директното приложение на Директива 2006/112/ЕС, както и на решенията на Съда на Европейския съюз, при определяне на задълженията по ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Димитър Балкански
стр. 38

Удължава се срокът за подаване на заявленията за възстановяване на ДДС от страни от ЕС
авторски материал
Автор / източник: ФП
стр. 44


Рубрика: Местни данъци и такси

Нови правила за формиране на облагаемата основа при данъка върху недвижимите имоти на предприятията
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 46

Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 51


Рубрика:
Данъчно-осигурителен процес

Регистрация по реда на ДОПК
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 55


Рубрика: Мита. Акцизи

За изискванията и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки, съгласно новата Наредба № 3 от 19.02.2010 г.
авторски материал
Автор / източник: Ана Стоилова
стр. 61


Рубрика:
Финансово управление и контрол

Варианти за реструктуриране на кредити
авторски материал
Автор / източник: Валентина Илиева
стр. 69


Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"


ПРИЛОЖЕНИЕ:
Особености на годишното счетоводно приключване за 2010 година в строителните предприятия
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...