Меню


Рубрика: Счетоводство

Прилагане на МСС 24 - оповестяване на свързани лица
авторски материал
Автор / източник: Даниела Дурина
стр. 5

За ролята на счетоводителите в осъществяване на мерките срещу “изпирането” на пари
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 12

Разработване на индивидуалния сметкоплан на предприятието и ползване на счетоводната информация за данъчни цели
авторски материал
Автор / източник: Емил Евлогиев, д.е.с.
стр. 18

Платежоспособност и ликвидност на строителното предприятие в условията на криза
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 23


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Въпроси и отговори по Закона за корпоративното подоходно облагане
авторски материал
Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 28


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на доходите на физическите лица, регистрирани по ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 33

Промени в КСО, ЗДДФЛ и ЗЗО относно изплащането на обезщетения за временна неработоспособност, в сила от 01.07.2010 г.
Автор / източник: "ФП"
стр. 37


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Място на изпълнение на доставките на услуги - статус на получателя и установяване на дейността на доставчика и получателя
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 39

Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Третиране на спонсорство под формата на стоки и услуги
авторски материал
Автор / източник: Теодоси Георгиев
стр. 43

Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Право на данъчен кредит за авансова фактура преди регистрацията
авторски материал
Автор / източник: Теодоси Георгиев
стр. 43

Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Ред за корекция и последици при неоснователно начислен данък с протокол по чл. 117
авторски материал
Автор / източник: Теодоси Георгиев
стр. 44

Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Отказ на данъчен кредит при ревизия на основание чл. 70, ал. 5 ЗДДС, поради недоказан произход на стоката при предходните доставчици
авторски материал
Автор / източник: Теодоси Георгиев
стр. 45

Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Префактуриране на такса смет и местен данък на наемател за наетия недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Теодоси Георгиев
стр. 45

Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Облагане на услуги по хладилно съхранение на стоки за чуждестранни клиенти
авторски материал
Автор / източник: Теодоси Георгиев
стр. 46

Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Данъчни последици за получени в ЕС услуги по ремонт на автомобили
авторски материал
Автор / източник: Теодоси Георгиев
стр. 48

Писмо № 08-00-10 от 14.06.2010 г. на НАП
Относно данъчно третиране на бартер по реда на ЗДДС.
административна практика

Автор / източник: НАП
стр. 49


Рубрика: Местни данъци и такси

Деклариране на данъка върху наследствата
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 52


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Легитимирането на служителите на НАП при осъществяване на проверки е задължително
Автор / източник: "ФП"
стр. 56

Решение № 4112 от 29.03.2010 г. на ВАС, I отд.
съдебна практика
Автор / източник: ВАС
стр. 57


Рубрика: Застраховане

Застраховане на земеделски култури
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 61


Рубрика: Финансово управление и контрол

Предоставяне на заеми, обезпечени със залог на движими вещи от заложните къщи
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 70


Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...