Меню


Рубрика: Счетоводство

За значението на счетоводния контрол в условията на икономическа криза
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5

За някои въпроси и изисквания, свързани с публикуването на финансовите отчети за 2009 г.
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
стр. 10

Международният стандарт за финансово отчитане за малки и средни предприятия се посреща нееднозначно
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 16


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Данъчно облекчение по чл. 177, ал. 1, т. 3 ЗКПО за наето безработно лице с намалена работоспособност
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Панева
стр. 21


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Промените в данъчните облекчения за физическите лица през 2010 г.
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 23

Данъчно третиране на физическите лица, регистрирани като земеделски производители и тютюнопроизводители, които не са еднолични търговци
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 28


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Солидарна отговорност за дължим, но невнесен данък върху добавената стойност от трето данъчно задължено лице - Същност и предмет на солидарната отговорност
авторски материал
Автор / източник: Димитър Балкански
стр. 35

Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Солидарна отговорност за дължим, но невнесен данък върху добавената стойност от трето данъчно задължено лице - Фактически състав за възникване на отговорност за задължения на трети лица
авторски материал
Автор / източник: Димитър Балкански
стр. 37

Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Солидарна отговорност за дължим, но невнесен данък върху добавената стойност от трето данъчно задължено лице - Връзката между ползвания данъчен кредит и невнесения данък - друг съществен момент при реализиране на отговорността
авторски материал
Автор / източник: Димитър Балкански
стр. 38

Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Солидарна отговорност за дължим, но невнесен данък върху добавената стойност от трето данъчно задължено лице - Поредност при реализиране на солидарната отговорност
авторски материал
Автор / източник: Димитър Балкански
стр. 39


Рубрика: Местни данъци и такси

Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 41


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

За някои дискусионни въпроси, свързани с възлагането и извършването на ревизии по реда на ДОПК
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Чечова
стр. 46


Рубрика: Мита. Акцизи

Нови моменти при движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз с електронен административен документ
авторски материал
Автор / източник: Агенция "Митници"
стр. 55


Рубрика: Застраховане

Изменения и допълнения в Кодекса за застраховането относно изискуемия минимален гаранционен капитал за застрахователите и презастрахователите
авторски материал
Автор / източник: Ася Аксентиева
стр. 61


Рубрика: Финансово управление и контрол

Добрият вътрешен контрол във фирмата - гарант за постигане на поставените цели
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 65

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"


ПРИЛОЖЕНИЕ:
Извършване на ревизии и проверки от органите по приходите
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...