Меню


Рубрика: Счетоводство

За значението на счетоводния контрол в условията на икономическа криза
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5

За някои въпроси и изисквания, свързани с публикуването на финансовите отчети за 2009 г.
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
стр. 10

Международният стандарт за финансово отчитане за малки и средни предприятия се посреща нееднозначно
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 16


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Данъчно облекчение по чл. 177, ал. 1, т. 3 ЗКПО за наето безработно лице с намалена работоспособност
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Панева
стр. 21


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Промените в данъчните облекчения за физическите лица през 2010 г.
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 23

Данъчно третиране на физическите лица, регистрирани като земеделски производители и тютюнопроизводители, които не са еднолични търговци
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 28


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Солидарна отговорност за дължим, но невнесен данък върху добавената стойност от трето данъчно задължено лице - Същност и предмет на солидарната отговорност
авторски материал
Автор / източник: Димитър Балкански
стр. 35

Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Солидарна отговорност за дължим, но невнесен данък върху добавената стойност от трето данъчно задължено лице - Фактически състав за възникване на отговорност за задължения на трети лица
авторски материал
Автор / източник: Димитър Балкански
стр. 37

Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Солидарна отговорност за дължим, но невнесен данък върху добавената стойност от трето данъчно задължено лице - Връзката между ползвания данъчен кредит и невнесения данък - друг съществен момент при реализиране на отговорността
авторски материал
Автор / източник: Димитър Балкански
стр. 38

Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Солидарна отговорност за дължим, но невнесен данък върху добавената стойност от трето данъчно задължено лице - Поредност при реализиране на солидарната отговорност
авторски материал
Автор / източник: Димитър Балкански
стр. 39


Рубрика: Местни данъци и такси

Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 41


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

За някои дискусионни въпроси, свързани с възлагането и извършването на ревизии по реда на ДОПК
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Чечова
стр. 46


Рубрика: Мита. Акцизи

Нови моменти при движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз с електронен административен документ
авторски материал
Автор / източник: Агенция "Митници"
стр. 55


Рубрика: Застраховане

Изменения и допълнения в Кодекса за застраховането относно изискуемия минимален гаранционен капитал за застрахователите и презастрахователите
авторски материал
Автор / източник: Ася Аксентиева
стр. 61


Рубрика: Финансово управление и контрол

Добрият вътрешен контрол във фирмата - гарант за постигане на поставените цели
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 65

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"


ПРИЛОЖЕНИЕ:
Извършване на ревизии и проверки от органите по приходите
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...