Меню


Рубрика: Трудови отношения

Пенсиониране без прекратяване на трудовото правоотношение и право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 5

Писмо № 26-495 от 05.11.2015 г. на МТСП
Коригиране на данни в подадено уведомление за сключен трудов договор
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 7

Писмо № 17-178 от 17.11.2015 г. на МТСП
Ред за ползване и отлагане на платен годишен отпуск. погасяване на правото на ползване по давност
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 8


Рубрика: Социален диалог. Жизнено равнище

Постановление № 375 от 28 декември 2015 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната
нормативен акт
Автор / източник: МС
стр. 13

Минималната работна заплата през 2016 г. и основни плащания, обвързани с нея
авторски материал
Автор / източник: Теменужка Златанова
стр. 14


Рубрика: Условия на труд

План за дейността на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” през 2016 г.
административна практика
Автор / източник: ИА "ГИТ"
стр. 24


Рубрика: Насърчаване на заетостта

Развитие на нормативната уредба на активната политика на пазара на труда чрез значителни промени в Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
стр. 34

Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г., които влизат в сила от 01.01.2016 г.
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Найденов
стр. 47


Рубрика: Социално осигуряване

Държавното обществено осигуряване през 2016 г.
авторски материал
Автор / източник: Петя Малакова
стр. 52

Промени в Кодекса за социално осигуряване за подобряване адекватността на пенсиите
авторски материал
Автор / източник: Красена Стоименова
стр. 62


Рубрика: Европейски социални практики

Дуалното обучение в Австрия - инструмент за повишаване на уменията за работа на младите хора и за намаляване на младежката безработица
авторски материал
Автор / източник: Ивета Михайлова-Джекова
стр. 66


Рубрика: България в международния трудов ред

Пета конференция на министрите на труда и заетостта на Форума “Азия-Европа”, София, 3-4 декември 2015 г.
авторски материал
Автор / източник: Станимира Парапунова
стр. 74


Рубрика: Информационен микс

Трудът и социалната политика от 10 декември до 10 януари 2015 г.
стр. 87


Приложение:
Социална фактология - важни показатели и цифри в сила от 01.01.2016 г.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...