Sidebar

Меню

„Информационен бюлетин по труда” е своеобразният „държавен вестник” в областта на труда и социалната закрила. Бюлетинът Ви предлага предимно официална информация – програми, проекти, доклади, анализи, становища, писма, указания и официални отговори на въпроси на Министерството на труда и социалната политика  и Националния осигурителен институт, както и на всички изпълнителни агенции към министерството: Агенцията по заетостта, Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда”, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания.

Акцент в публикациите са темите и материалите, които разкриват права, възможности и условия за включване и представляват интерес за широк кръг специалисти, предприятия и ведомства.
Подробно е представена и европейската тема – в контекста на свободното движение на хора и работници и реализацията на множеството европейски програми и проекти.

Информационният бюлетин по труда е официалният източник на информация, необходима и полезна както за структурите на МТСП и НОИ, така и за всички предприятия, за всички държавни органи. Бюлетинът се получава и ползва от хиляди абонати – работодатели и синдикалисти, специалисти по труд, човешки ресурси и социална закрила, юристи, счетоводители, научни работници и прочее.


Важна информация:

„Информационен бюлетин по труда” е официално списание на Министерството на труда и социалната политика и се издава от 1968 г. В продължение на много години бюлетинът е бил своеобразен „Държавен вестник” по въпросите на труда, социалното осигуряване и социалната дейност. В по-ново време списанието информира за промени в трудовото и в социалното законодателство, публикува административни актове на министерството, на изпълнителните му агенции и на Националния осигурителен институт, представя проекти и програми, предлага официални експертни становища и решения на правни казуси. То е и трибуна за професионална изява на специалистите в системата на МТСП.

До 1998 година бюлетинът се е издавал служебно. Оттогава до днес, на основание спечелен конкурс и сключен договор, бюлетинът се издава и разпространява от ИК „Труд и право”.
С течение на времето обаче настъпиха съществени промени в условията и в пазарната среда, които се отразяват неблагоприятно на реализацията на списанието.

Новите информационни технологии – интернет и социалните мрежи, естествено свиват пазара на печатните издания. Самият двойнствен статут на бюлетина – ведомствено издание и пазарен продукт, също пречи на по-мащабната му реализация.

В крайна сметка, абонаментът за списанието пада от година на година и ИК „Труд и право” вече понася финансови загуби от издаването му. Бяхме принудени да отправим предизвестие към МТСП за прекратяване на договора ни и от началото на 2017 година ще спрем своето участие в издаването му. Бюлетинът е снет от абонаментния ни каталог за 2017 година.

Взехме с болка своето решение. Бихме се радвали, ако това списание – важно и полезно както за специалистите, така и за много предприятия и ведомства, намери брод към бъдещето.

А всички, за които въпросите на труда, човешките ресурси и социалното осигуряване са територия на професионална изява, могат да се абонират за месечния дайджест „Труд и право” – най-голямото и най-престижно месечно списание в тази област.За да притежавате „Информационен бюлетин по труда”, Вие трябва да се абонирате:

ISSN: 1312-9503  

Цени на абонамент 2016:

Свободен абонамент:

Годишен абонамент за 2016 г.
156.00лв.
Абонамент I полугодие за 2016 г.
Абонамент II полугодие за 2016 г.

За структури на МТСП и НОИ:

Годишен абонамент за 2016 г.
136.80лв.
Абонамент I полугодие за 2016 г.
Абонамент II полугодие за 2016 г.

ISSN: 1312-9503
 

  • Рубрики и редакционен съвет

  • Съдържание

  • Подбрани статии

  • Покупка и абонамент

Рубрики

Редакционен съвет

„Трудови отношения”
„Социален диалог. Жизнено равнище”
„Условия на труд”
„Насърчаване на заетостта”
„Социално подпомагане и услуги”
„Социална интеграция на хората с увреждания”
„Социално осигуряване”
„Европейски социални практики”
„България в международния трудов ред”
Зорница Русинова – Ръководител
Ивайло Иванов
Деница Сачева
Цветомира Лачева
Инж. Румяна Михайлова
Минчо Коралски
Петя Малакова
Проф.д-р Красимира Средкова

 


Read more

Съдържание на списание "Информационен бюлетин по труда"


Read more

Избрани материали от списание "Информационен бюлетин по труда"


Read more

Цени за абонамент на списание "Информационен бюлетин по труда"

ЗАГЛАВИЕ Годишен абонамент 2016 Абонамент полугодие
Брой
книжки
Цена Брой
книжки
Цена
I полугодие 2016
Цена
II полугодие 2016
"Информационен бюлетин по труда"
-Свободен абонамент 12
156.00лв.

6

-Абонамент за структури на
МТСП, АЗ, АСП, ИА "ГИТ" и НОИ
12
136.80лв.

6

 

Как да се абонирате за списанието:

- чрез електронната книжарница на ИК "Труд и право";
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-93; 02/4010-467; 088/240-03-01;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - партньори на ИК "Труд и право".
Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.


Read more

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Семинар по промените в данъчните закони за 2017 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. Актуални въпроси по прилагането на ДОПК

18 – 20 януари 2017 г.
София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
Лектори: Доц. д-р Людмила Мермерска, Велин Филипов, д.е.с., Валентина Василева, Росен Иванов
Цена: 300.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!

Семинар по промените в данъчните закони за 2017 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. Актуални въпроси по прилагането на ДОПК

25 – 27 януари 2017 г.
София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
Лектори: Доц. д-р Людмила Мермерска, Велин Филипов, д.е.с., Валентина Василева, Росен Иванов
Цена: 300.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!

Семинар по промените в данъчните закони за 2017 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. Актуални въпроси по прилагането на ДОПК

25 – 27 януари 2017 г.
София, ул. “Пиротска” № 18, Хотел „Света София“
Лектори: Доц. д-р Людмила Мермерска, Христо Досев, д.е.с., Калина Златанова, Росен Иванов
Цена: 300.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!

Семинар по новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2017 г.

14 – 16 февруари 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Лариса Тодорова, Д-р Михаил Илиев, Марио Първанов
Цена: 300.00 лв.

Семинар по новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2017 г.

21 – 23 февруари 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Лариса Тодорова, Д-р Михаил Илиев, Марио Първанов
Цена: 300.00 лв.

Семинар по промените в търговския закон и закона за особените залози

15 – 17 февруари 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Костадинка Недкова, Валя Гигова, Д-р Нели Маданска
Цена: 300.00 лв.

Семинар по промените в данъчните закони за 2017 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

23 – 24 февруари 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Доц. д-р Людмила Мермерска, Валентина Василева, Велин Филипов, д.е.с.
Цена: 300.00 лв.

Семинар по практически въпроси по обществените поръчки

15 - 17 март 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветан Стоевски, Елена Димова и Александър Александров
Цена: 300.00 лв.

Семинар по Закон за наследството. Проблеми на правоприлагането

15 - 17 март 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Чл.-кор. проф. д.ю.н. Цанка Цанкова, Проф. д.ю.н. Методи Марков, Д-р Веселин Петров и Иван Георгиев
Цена: 300.00 лв.

Семинар по актуални въпроси на устройството на територията и строителството. Кадастър и имотен регистър. Актуална практика на върховния административен съд

22 - 24 март 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Милка Гечева и Галина Солакова
Цена: 300.00 лв.

Семинар по актуални въпроси на търговското право

22 – 24 март 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Красимир Машев, Емилия Василева, Проф. д-р Георги Димитров, Костадинка Недкова
Цена: 300.00 лв.

Семинар по актуални въпроси на облигационното право

29 - 31 март 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Доц. д-р Кристиан Таков, Борислав Белазелков, Тотка Калчева, Емануела Балевска и Костадинка Недкова
Цена: 300.00 лв.

Семинар по граждански процес

5 - 7 април 2017 г.
София, пл. „Македония” 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа“
Лектори: Красимир Влахов, Диана Митева, Костадинка Недкова, Стефан Кюркчиев
Цена: 300.00 лв.

Семинар по административен процес

19 - 21 април 2017 г.
София, пл. „Македония” 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Азия“
Лектори: Соня Янкулова, Теодора Николова, Атанаска Дишева, Галина Солакова
Цена: 300.00 лв.

Семинар по промените в данъчните закони за 2017 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното законодателство

Втората половина на м. април
Корсика + Сардиния или Тоскана
Лектор: Доц. д-р Людмила Мермерска
Цена: Около 2 400.00 лв.

Семинар по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

11 - 12 май 2017 г.
София, пл. „Македония” 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа“
Лектори: Екип от водещи експерти на ИА „ГИТ”
Цена: 240.00 лв.

Семинар по закон и практика - Пролет 2017

12 - 16 юни 2017 г.
Ривиера или Албена
Лектори: Мариана Кацарова, Диана Митева, Красимир Машев
Цена: Около 660.00 лв.

Семинар по данъци и счетоводство - Пролет 2017

19 - 23 юни 2017 г.
Ривиера или Албена
Лектори: Доц. д-р Людмила Мермерска, Калина Златанова, Д-р Антон Свраков, д.е.с.
Цена: Около 740.00 лв.

Семинар по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

27 - 30 юни 2017 г.
Ривиера или Албена
Лектори: Екип от водещи експерти на ИА „ГИТ”
Цена: Около 630.00 лв.

Семинар по практически въпроси на данъчното и счетоводното законодателство през 2017 г.

Втората половина на месец юли 2017 г.
Балтийски столици - Талин, Рига, Вилнюс и Хелзинки
Лектор: Велин Филипов, д.е.с.
Цена: Около 3 200 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Новото данъчно законодателство през 2017 г.

Двадесето юбилейно издание на книгата-годишник!

Новите положения в Търговския закон (ДВ бр. 105 от 30 декември 2016 г.)

Коментар на промените
Актуализиран нормативен текст

Трудови отношения 2017

Двадесето юбилейно издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2017 г.

Oсми по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!