Меню

Рубрика: Трудови отношения

Въпроси и отговори, свързани с трудовото досие на работника или служителя
Работодателят е задължен да води трудово досие на работника или служителя
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 5

Въпроси и отговори, свързани с трудовото досие на работника или служителя
Работодателят създава трудово досие на новопостъпил работник/служител още преди реалното му постъпване на работа
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 6

Въпроси и отговори, свързани с трудовото досие на работника или служителя
В трудовото досие се съхраняват документи във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 7

Въпроси и отговори, свързани с трудовото досие на работника или служителя
Няма забрана трудовата книжка да се съхранява и от работодателя в трудовото досие при писмено искане от работника/служителя
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 9

Въпроси и отговори, свързани с трудовото досие на работника или служителя
При промяна на работодателя в определените от закона случаи, се предават и трудовите досиета на съответните работници и служители
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 9

Писмо № 94-1002 от 10.02.2016 г. на МТСП
Заплащане за работа през дните на официалните празници, в случаите, когато представлява извънреден труд и когато не представлява такъв
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 11

Писмо № 26-231 от 08.03.2016 г. на МТСП
Командироване на работник или служител
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 13

Писмо № 94-787 от 11.03.2016 г. на МТСП
Разпределяне на средствата от фонд СБКО
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 14

Писмо № 94-628 от 15.03.2016 г. на МТСП
Не може да се сключва трудов договор “сам със себе си”
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 15


Рубрика: Социален диалог. Жизнено равнище

Политиката по социална икономика и социално предприемачество в България през 2016-2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Теодора Тодорова
стр. 17


Рубрика: Условия на труд

Въпроси и отговори в областта на здравословните и безопасни условия на труд
Задължения в областта на здравословните и безопасни условия на труд на работодател, който ще приеме на работа работници, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 20

Въпроси и отговори в областта на здравословните и безопасни условия на труд
Документация по здравословни и безопасни условия на труд при промяна на собствеността на предприятието и/или правната му форма
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 26

Въпроси и отговори в областта на здравословните и безопасни условия на труд
Обслужване от служба по трудова медицина в дружество с ограничена отговорност с двама съдружници
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 28

Въпроси и отговори в областта на здравословните и безопасни условия на труд
Задължения на работодателя, когато получи Експертно решение на ТЕЛК, касаещо негов работник или служител
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 29

ИА “Главна инспекция по труда” напомня:
Срокът за подаване на годишните декларации по чл. 15 ЗЗБУТ е до 30.04.2016 г.
Автор / източник: ИА "ГИТ"
стр. 36


Рубрика: Насърчаване на заетостта

Проектите, включени в Националния план за действие по заетостта за 2016 г. и реализирани съвместно със социалните партньори - инструмент за справяне с предизвикателствата на пазара на труда
авторски материал
Автор / източник: Ивета Михайлова-Джекова
стр. 38

Проект “Нови хоризонти”
авторски материал
Автор / източник: Вилислава Станчева-Иванова
стр. 45

Проект “Качествена работна сила - стабилен пазар на труда”
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Найденов
стр. 47

Проект “Шанс за работа - 2016”
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Найденов
стр. 51

Стартира Схема “Обучения и заетост” за безработни над 29 години по ОП “Развитие на човешките ресурси”.
Автор / източник: АЗ
стр. 53

Близо 30 000 по-малко безработни този януари в сравнение с януари 2015 г.
стр. 56


Рубрика: Социално осигуряване

Промени в наредбите по прилагането на Кодекса за социално осигуряване
авторски материал
Автор / източник: Красена Стоименова
стр. 58


Рубрика: Европейски социални практики

Минимални ставки на заплащане и командировъчни пари при командироване на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги в страните от ЕС
авторски материал
Автор / източник: Михаил Илиев
стр. 69


Рубрика: Информационен микс

Трудът и социалната политика от 10 февруари до 10 март 2016 г.
стр. 81

Акценти

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...