Меню

Ратифицирана от България с Указ № 745 на Президиума на Великото Народно събрание от 31.08.1949 г. - ДВ, бр. 207 от 1949 г. Издадена от Министерството на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 44 от 3.06.1997 г., в сила за България от 29.12.1950 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 4 юни 1934 г. на своята осемнадесета сесия,
след като реши да приеме различни предложения относно частичната ревизия на конвенцията за обезщетенията при професионалните болести, приета на конференцията на седмата й сесия, въпрос, включен като пета точка в дневния ред на сесията,
след като реши тези предложения да вземат формата на международна конвенция,
приема на този двадесет и първи ден от месец юни 1934 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно професионалните болести (ревизирана), 1934 г.:

Прочети още...

Ратифицирана с Указ № 3 на Цар Борис III от 17.01.1929 г. - ДВ, бр. 253 от 1929 г. Обн., ДВ, бр. 253 от 1929 г. В сила от 5.09.1929 г.

Общата конференция на М. О. Т. при Обществото на народите,
свикана в Женева от Управителния съвет при М. Б. Т. и събрана на 19 май 1925 г., на 7-а си сесия,
след като реши да разгледа разните предложения, отнасящи се до обезщетенията при професионалните заболявания, въпрос, съдържащ се в първата точка от дневния ред на сесията и след като прие тези предложения да вземат форма на проект за международна конвенция,
прие на 10 юни 1925 г., следния проект за конвенция за ратифициране от членовете на М. О. Т., съобразно нарежданията на глава ХIII от Версайлския договор и съответните глави от другите договори за мир:

Прочети още...

Ратифицирана с Указ № 3 на Цар Борис III от 17.01.1929 г. - ДВ, бр. 253 от 1929 г. Обн., ДВ, бр. 253 от 1929 г. В сила от 5.09.1929 г. Издадена в Сборник от международни договори на България, том II, 1994 г.

Общата конференция на М. О. Т. при Обществото на народите свикана в Женева от Управителния съвет на М. Б. Т. и събрана там на 19 май 1925 г., на 7-а си сесия,
след като реши да разгледа разните предложения, относно еднаквото третиране местните работници и чужденците-работници, пострадали от злополука, втори въпрос, влизащ в дневния ред на сесията и
след като реши тези предложения да вземат форма на Международна проекто-конвенция,
прие на 5 юни 1925 г. следният проект за конвенция за ратифициране от членовете на М. О. Т., съобразно нарежданията на глава ХIII от Версайлския договор и съответните глави от другите договори за мир.

Прочети още...

Ратифицирана с Указ № 3 на Цар Борис III от 17.01.1929 г. - ДВ, бр. 253 от 1929 г. Обн., ДВ, бр. 253 от 1929 г. В сила от 5.09.1929 г.

Общата конференция на М. О. Т. при Обществото на народите, свикана в Женева от Управителния съвет на Международното бюро на труда и събрана на 19 май 1925 г., на 7-а си сесия,
след като реши да разгледа разните предложения, отнасящи се до обезщетенията при злополука, въпросът, вписан в първата точка от дневния ред на сесията и след като реши тези предложения да вземат форма на проект за международна конвенция,
прие на 10 юни 1925 г. следния проект за конвенция за ратифициране от членовете на М. О. Т., съгласно изложенията на глава ХIII от Версайлския договор и съответните глави от другите договори за мир:

Прочети още...

Ратифицирана от България със закон през 1924 г. - ДВ, бр. 81 от 1924 г. Издадена от Министерството на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 44 от 3.06.1997 г., в сила за България от 6.03.1925 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 25 октомври 1921 г. на своята трета сесия, след като реши да приеме различни предложения относно обезщетението при трудови злополуки в земеделието, въпрос, включен като четвърта точка в дневния ред на сесията,
след като реши тези предложения да вземат формата на международна конвенция,
приема следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно обезщетението при трудови злополуки (земеделие), 1921 г., за ратифициране от държавите - членки на Международната организация на труда, в съответствие с разпоредбите на Устава на Международната организация на труда:

Прочети още...

Ратифицирана с Указ № 13 на Цар Борис III от 14.06.1929 г. - ДВ, бр. 87 от 1929 г. Обн., ДВ, бр. 87 от 1929 г. В сила от 30.01.1931 г.

Общата конференция на Международната организация на труда при Обществото на народите,
Свикана в Женева от Управителния съвет на Международното бюро на труда и събрана там на 25 май 1927 г., на десетата си сесия,
След като реши да разгледа разните предложения относно осигуряването на земеделските работници в случай на болест, въпрос, вписан в първата точка от дневния ред на сесията, и
След като реши тези предложения да вземат формата на проект за международна конвенция, прие на 15 юни 1927 г. следващия по-долу проект за конвенция за ратифициране от членовете на Международната организация на труда, съгласно разпорежданията на част ХIII от Версайлския договор и съответните части от другите договори за мир.

Прочети още...

Ратифицирана с Указ № 13 на Цар Борис III от 14.06.1929 г. - ДВ, бр. 87 от 1929 г. Обн., ДВ, бр. 87 от 1929 г. В сила от 30.01.1931 г.

Общата конференция на Международната организация на труда при Обществото на народите,
Свикана в Женева от Управителния съвет на Международното бюро на труда и събрана там на 25 май 1927 г., на десетата си сесия,
След като реши да разгледа разните предложения относно осигуровката-болест на работниците от индустрията и търговията и домашната прислуга, въпрос, вписан в първата точка от дневния ред на сесията, и
След като реши тези предложения да вземат формата на проект за международна конвенция, прие на 15 юни 1927 г. следващия по-долу проект за конвенция за ратифициране от членовете на Международната организация на труда, съгласно разпорежданията на част ХIII от Версайлския договор и съответните части от другите договори за мир.

Прочети още...

Ратифицирана от България с Указ № 26 на Президиума на Народното събрание от 21.02.1961 г. - ДВ, бр. 8 от 1961 г. Издадена от Министерството на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 43 от 30.05.1997 г., в сила за България от 2.03.1962 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 3 юни 1959 г. на своята четиридесет и трета сесия,
след като реши да приеме различни предложения относно медицинските прегледи на работниците от риболова, въпрос, включен като пета точка в дневния ред на сесията, и
след като реши тези предложения да вземат формата на международна конвенция,
приема на деветнадесетия ден на месец юни 1959 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно медицинския преглед на рибарите, 1959 г.:

Прочети още...

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...