Меню

Ратифицирана от България със закон през 1921 г. - ДВ, бр. 189 от 1921 г. В сила за България от 14.02.1922 г. Издадена от Министерството на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 38 от 13.05.1997 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана във Вашингтон от правителството на Съединените американски щати на 29 октомври 1919 г.,
след като реши да приеме различни предложения относно наемането на деца през нощта, въпрос, включен като четвърта точка в дневния ред на сесията на конференцията, състояла се във Вашингтон,
след като реши, че тези предложения ще вземат формата на международна конвенция,
приема следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно нощния труд на децата (индустрия), 1919 г., за ратифициране от държавите - членки на Международната организация на труда, съобразно разпоредбите на Устава на Международната организация на труда:

Прочети още...

Ратифицирана с Указ № 729 на Президиума на Народното събрание от 24.07.1969 г. - ДВ, бр. 59 от 29.07.1969 г. Обн., ДВ, бр. 62 от 6.08.1971 г. В сила за България от 3.10.1970 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда и събрана на 2 юни 1965 година на своята 49-та сесия;
след като реши да приеме редица предложения за медицинския преглед на младежите за годността им за подземна работа в мините, въпрос, който е включен като точка 4 от дневния ред на сесията;
като взе предвид, че Конвенцията от 1946 година за медицински преглед на децата и юношите в промишлеността, която се прилага и в мините, предвижда, че децата и юношите на възраст под 18 години могат да се допускат на работа в промишлените предприятия, ако те са били признати за годни за работата, която ще извършват, в резултат на щателен медицински преглед, че продължителният труд на деца или младежи под 18 години се обуславя от провеждането на периодични медицински прегледи най-малко веднаж в годината и, че националното законодателство трябва да предвижда разпоредби относно допълнителни медицински прегледи;
като взе предвид, че тази Конвенция предвижда, освен това, че за работи, свързани със сериозна опасност за здравето са необходими първоначален медицински преглед и периодични медицински прегледи за годността за работа поне до навършване на 21-годишна възраст и че националното законодателство трябва да определи или да възложи на съответен компетентен орган да определи работата или категориите работа, към които ще се прилага даденото изискване;
като взе предвид, че поради опасността, която представлява за здравето подземната работа в мините, уместно е да се приемат международни норми, които да изискват предварителен медицински преглед за годността за подземна работа в мините и периодични медицински прегледи до навършване на 21-годишна възраст, както и да определят характера на тези прегледи;
като реши да придаде на тези норми формата на международна конвенция;
приема днес, двадесет и трети юни хиляда деветстотин шестдесет и пета година следната Конвенция, която ще се нарича Конвенция от 1965 година за медицински преглед на младежите за подземна работа:

Прочети още...

Ратифицирана от България с Указ № 745 на Президиума на Великото Народно събрание от 31.08.1949 г. - ДВ, бр. 207 от 1949 г. Издадена от Министерството на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 38 от 13.05.1997 г., в сила за България от 29.12.1950 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Монреал от Административния съвет на Международното бюро на труда на 19 септември 1946 г. на своята Двадесет и девета сесия,
след като реши да приеме различни предложения относно медицинския преглед за работоспособността на децата и юношите за неиндустриалните дейности, въпрос, включен като трета точка в дневния ред на сесията,
след като реши тези предложения да вземат формата на международна конвенция,
приема на този девети ден от месец октомври 1946 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно медицинския преглед на юношите (неиндустриални дейности), 1946 г.:

Прочети още...

Ратифицирана от България с Указ 745 на Президиума на Великото Народно събрание от 31.08.1949 г. - ДВ, бр. 207 от 1949 г. В сила за България от 29.12.1950 г. Издадена от Министерството на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 38 от 13.05.1997 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Монреал от Административния съвет на Международното бюро на труда на 19 септември 1946 г. на своята Двадесет и девета сесия,
след като реши да приеме различни предложения относно медицинския преглед за работоспособността на децата и юношите в индустрията, въпрос, включен като трета точка в дневния ред на сесията,
след като реши тези предложения да вземат формата на международна конвенция,
приема на този девети ден от месец октомври 1946 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно медицинския преглед на юношите (индустрия), 1946 г.:

Прочети още...

Ратифицирана от България с Указ № 745 на Президиума на Великото Народно събрание от 31.08.1949 г. - ДВ, бр. 207 от 1949 г. Издадена от Министерството на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 38 от 13.05.1997 г., в сила за България от 29.12.1950 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 3 юни 1937 г. на своята Двадесет и трета сесия,
като смята, че в строителната индустрия съществуват сериозни рискове от злополуки и че намаляването на тези рискове е необходимо поради хуманни и икономически причини,
след като реши да приеме различни предложения относно предписанията по безопасността в строителната индустрия, по-точно относно скелетата и подемните машини, въпрос, включен като първа точка в дневния ред на сесията,
като смята, че поради необходимостта от унифициране на минималните предписания за безопасност, без да налага строги задължения при приложението, най-подходящата форма, която ще вземат тези предложения, е формата на международна конвенция, придружена от препоръка, която съдържа типов правилник по безопасност,
приема на този двадесет и трети ден от месец юни 1937 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно техническата безопасност (строителство), 1937 г.:

Прочети още...

Ратифицирана от България с Указ № 957 на Държавния съвет от 17.05.1978 г. - ДВ, бр. 40 от 1978 г. Издадена от Министерството на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 38 от 13.05.1997 г., в сила за България от 21.06.1979 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 7 юни 1967 г. на своята Петдесет и първа сесия,
след като реши да приеме различни предложения относно максималното тегло на товарите, които могат да се пренасят от един работник, въпрос, включен като шеста точка в дневния ред на сесията,
след като реши тези предложения да вземат формата на международна конвенция,
приема на този двадесет и осми ден на месец юни 1967 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно максималната тежест, 1967 г.:

 

Прочети още...

Ратифицирана от България със закон през 1924 г. - ДВ, бр. 81 от 1924 г. В сила за България от 6.03.1925 г. Издадена от Министерството на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 38 от 13.05.1997 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 25 октомври 1921 г. на своята Трета сесия,
след като реши да приеме различни предложения относно употребата на оловния карбонат в бояджийството, въпрос, включен като шеста точка в дневния ред на сесията,
след като реши, че тези предложения ще вземат формата на международна конвенция,
приема следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно оловния карбонат (бояджийство), 1921 г., за ратифициране от държавите - членки на Международната организация на труда, в съответствие с разпоредбите на Устава на Международната организация на труда:

Прочети още...

Ратифицирана от България с Указ № 745 на Президиума на Народно събрание от 31.08.1949 г. - ДВ, бр. 207 от 1949 г. Издадена от Министерството на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 38 от 13.05.1997 г., в сила за България от 29.12.1950 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 12 април 1932 г. на своята Шестнадесета сесия,
след като реши да приеме различни предложения относно частичната ревизия на конвенцията за защита срещу злополуки на работниците в товаренето и разтоварването на корабите, приета от конференцията на Дванадесетата й сесия, въпрос, включен като четвърта точка в дневния ред на сесията, и
след като реши, че тези предложения ще вземат формата на международна конвенция,
приема на този двадесет и седми ден от месец април 1932 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно закрилата на докерите срещу злополуките (ревизирана), 1932 г., за ратифициране от държавите - членки на Международната организация на труда, в съответствие с разпоредбите на Устава на Международната организация на труда:

Прочети още...

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...