Меню

Считано от:

ЖЕНИ

МЪЖЕ

сбор =

възраст + стаж

сбор =

възраст + стаж

01.01.2000 г.

88 т.

55 г. и 6 м. 32 г. 6 м.

98 т.

60 г. и 6 м. 37 г. 6 м.
01.01.2001 г.

89 т.

56 г. 33 г.

99 т.

61 г. 38 г.
01.01.2002 г.

90 т.

56 г. и 6 м. 33 г. 6 м.

100 т.

61 г. и 6 м. 38 г. 6 м.
01.01.2003 г.

90 т.

57 г. 33 г.

100 т.

62 г. 38 г.
01.01.2004 г.

90 т.

57 г. и 6 м. 32 г. 6 м.

100 т.

62 г. и 6 м. 37 г. 6 м.
01.01.2005 г.

91 т.

58 г. 33 г.

100 т.

63 г. 37 г.
01.01.2006 г.

92 т.

58 г. и 6 м. 33 г. 6 м.

100 т.

63 г. 37 г.
01.01.2007 г.

93 т.

59 г. 34 г.

100 т.

63 г. 37 г.
01.01.2008 г.

94 т.

59 г. и 6 м. 34 г. 6 м.

100 т.

63 г. 37 г.
01.01.2009 г.

94 т.

60 г. 34 г.

100 т.

63 г. 37 г.
от 01.01.2010 г.

94 т.

60 г. 34 г.

100 т.

63 г. 37 г.
От 01.01.2011 г.

 

60 г. 34 г.

 

63 г. 37 г.
От 01.01.2012 г.

 

60 г. и 4 месеца 34 г. и 4 месеца

 

63 г. и 4 месеца 37 г. и 4 месеца
От 01.01.2013 г.

 

60 г. и 8 месеца 34 г. и 8 месеца

 

63 г. и 8 месеца 37 г. и 8 месеца
От 01.01.2014 г.

 

60 г. и 8 месеца 34 г. и 8 месеца

 

63 г. и 8 месеца 37 г. и 8 месеца
От 01.01.2015 г.

 

60 г. и 8 месеца 35 г.

 

63 г. и 8 месеца 38 г.

След измененията и допълненията в КСО, обнародвани в „Държавен вестник”, бр. 61 от 11 август 2015 г., пенсионирането в следващите години ще бъде при следните условия:

Условия за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО – трета категория труд

Година

Жени
Възраст и осигурителен стаж

Мъже
Възраст и осигурителен стаж

2016

60 години и 10 месеца възраст
35 години и 2 месеца стаж

63 години и 10 месеца възраст
38 години и 2 месеца стаж

2017

61 години възраст
35 години и 4 месеца стаж

64 години възраст
38 години и 4 месеца стаж

2018

61 години и 2 месеца възраст
35 години и 6 месеца стаж

64 години и 1 месеца възраст
38 години и 6 месеца стаж

2019

61 години и 4 месеца възраст
35 години и 8 месеца стаж

64 години и 2 месеца възраст
38 години и 8 месеца стаж

2020

61 години и 6 месеца възраст
35 години и 10 месеца стаж

64 години и 3 месеца възраст
38 години и 10 месеца стаж

2021

61 години и 8 месеца възраст
36 години стаж

64 години и 4 месеца възраст
39 години стаж

2022

61 години и 10 месеца възраст
36 години и 2 месеца стаж

64 години и 5 месеца възраст
39 години и 2 месеца стаж

2023

62 години възраст
36 години и 4 месеца стаж

64 години и 6 месеца възраст
39 години и 4 месеца стаж

2024

62 години и 2 месеца възраст
36 години и 6 месеца стаж

64 години и 7 месеца възраст
39 години и 6 месеца стаж

2025

62 години и 4 месеца възраст
36 години и 8 месеца стаж

64 години и 8 месеца възраст
39 години и 8 месеца стаж

2026

62 години и 6 месеца възраст
36 години и 10 месеца стаж

64 години и 9 месеца възраст
39 години и 10 месеца стаж

2027

62 години и 8 месеца възраст
37 години стаж

64 години и 10 месеца възраст
40 години стаж

2028

62 години и 10 месеца възраст
37 години стаж

64 години и 11 месеца възраст
40 години стаж

2029

63 години възраст
37 години стаж

65 години възраст
40 години стаж

2030

63 години и 3 месеца възраст
37 години стаж

65 години възраст
40 години стаж

2031

63 години и 6 месеца възраст
37 години стаж

65 години възраст
40 години стаж

2032

63 години и 9 месеца възраст
37 години стаж

65 години възраст
40 години стаж

2033

64 години възраст
37 години стаж

65 години възраст
40 години стаж

2034

64 години и 3 месеца възраст
37 години стаж

65 години възраст
40 години стаж

2035

64 години и 6 месеца възраст
37 години стаж

65 години възраст
40 години стаж

2036

64 години и 9 месеца възраст
37 години стаж

65 години възраст
40 години стаж

2037

65 години възраст
37 години стаж

65 години възраст
40 години стаж

Условия за пенсиониране по чл. 68, ал. 3 от КСО

Година

Жени и мъже
Възраст и осигурителен стаж

Година

Жени и мъже
Възраст и осигурителен стаж

2015

65 години и 8 месеца възраст
15 години стаж

2020

66 години и 6 месеца възраст
15 години стаж

2016

65 години и 10 месеца възраст
15 години стаж

2021

66 години и 8 месеца възраст
15 години стаж

2017

66 години възраст
15 години стаж

2022

66 години и 10 месеца възраст
15 години стаж

2018

66 години и 2 месеца възраст
15 години стаж

2023

67 години възраст
15 години стаж

2019

66 години и 4 месеца възраст
15 години стаж

 

 

Възраст за пенсиониране по чл. 69, ал. 1, 2, 3 и 6 от КСО – военнослужещите по ЗОВС, държавните служители по Закона за МВР, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, по чл. 11 от Закона за пощенските услуги, по охраната на съдебната власт (чл. 391 от ЗСВ), по ЗСРС, следователите и младши следователите, държавните служители по ЗДАНС, служителите в ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” на МВР и служители в системата на гражданска защита, държавните служители по ЗНСО).

Година

Жени и мъже

Година

Жени и мъже

2016

52 години и 10 месеца

2023

54 години

2017

53 години

2024

54 години и 2 месеца

2018

53 години и 2 месеца

2025

54 години и 4 месеца

2019

53 години и 4 месеца

2026

54 години и 6 месеца

2020

53 години и 6 месеца

2027

54 години и 8 месеца

2021

53 години и 8 месеца

2028

54 години и 10 месеца

2022

53 години и 10 месеца

2029

55 години

Възраст за пенсиониране по чл. 69, ал. 4 и 7 от КСО – служителите на длъжности от летателния състав, парашутисти, екипажи на подводни съдове и водолазния състав, служителите на длъжност „водолаз” в ГД ПБЗН на МВР.

Година

Жени и мъже

Година

Жени и мъже

2016

42 години и 10 месеца

2023

44 години

2017

43 години

2024

44 години и 2 месеца

2018

43 години и 2 месеца

2025

44 години и 4 месеца

2019

43 години и 4 месеца

2026

44 години и 6 месеца

2020

43 години и 6 месеца

2027

44 години и 8 месеца

2021

43 години и 8 месеца

2028

44 години и 10 месеца

2022

43 години и 10 месеца

2029

45 години

Възраст за пенсиониране по чл. 69а от КСО – балерини, балетисти или танцьори в културни организации.

Година

Жени и мъже

Година

Жени и мъже

2016

42 години и 10 месеца

2023

44 години

2017

43 години

2024

44 години и 2 месеца

2018

43 години и 2 месеца

2025

44 години и 4 месеца

2019

43 години и 4 месеца

2026

44 години и 6 месеца

2020

43 години и 6 месеца

2027

44 години и 8 месеца

2021

43 години и 8 месеца

2028

44 години и 10 месеца

2022

43 години и 10 месеца

2029

45 години

Възраст за пенсиониране по чл. 69б, ал. 1 от КСО – лица, работили 10 години при условията на първа категория труд, ако не са придобили право на пенсия по чл. 168 или са променили осигуряването си по чл. 4в.

Година

Жени

Мъже

2015

47 години и 8 месеца

52 години и 8 месеца

2016

48 години

52 години и 10 месеца

2017

48 години и 4 месеца

53 години

2018

48 години и 8 месеца

53 години и 2 месеца

2019

49 години

53 години и 4 месеца

2020

49 години и 4 месеца

53 години и 6 месеца

2021

49 години и 8 месеца

53 години и 8 месеца

2022

50 години

53 години и 10 месеца

2023

50 години и 4 месеца

54 години

2024

50 години и 8 месеца

54 години и 2 месеца

2025

51 години

54 години и 4 месеца

2026

51 години и 4 месеца

54 години и 6 месеца

2027

51 години и 8 месеца

54 години и 8 месеца

2028

52 години

54 години и 10 месеца

2029

52 години 4 месеца

55 години

2030

52 години и 8 месеца

55 години

2031

53 години

55 години

2032

53 години и 4 месеца

55 години

2033

53 години и 8 месеца

55 години

2034

54 години

55 години

2035

54 години и 4 месеца

55 години

2036

54 години и 8 месеца

55 години

2037

55 години

55 години

Възраст за пенсиониране по чл. 69б, ал. 2 от КСО - лица, работили 15 години при условията на втора категория труд, ако не са придобили право на пенсия по чл. 168 или са променили осигуряването си по чл. 4в.

Година

Жени

Мъже

2015

52 години и 8 месеца

57 години и 8 месеца

2016

53 години

57 години и 10 месеца

2017

53 години и 4 месеца

58 години

2018

53 години и 8 месеца

58 години и 2 месеца

2019

54 години

58 години и 4 месеца

2020

54 години и 4 месеца

58 години и 6 месеца

2021

54 години и 8 месеца

58 години и 8 месеца

2022

55 години

58 години и 10 месеца

2023

55 години и 4 месеца

59 години

2024

55 години и 8 месеца

59 години и 2 месеца

2025

56 години

59 години и 4 месеца

2026

56 години и 4 месеца

59 години и 6 месеца

2027

56 години и 8 месеца

59 години и 8 месеца

2028

57 години

59 години и 10 месеца

2029

57 години и 4 месеца

60 години

2030

57 години и 8 месеца

60 години

2031

58 години

60 години

2032

58 години и 4 месеца

60 години

2033

58 години и 8 месеца

60 години

2034

59 години

60 години

2035

59 години и 4 месеца

60 години

2036

59 години и 8 месеца

60 години

2037

60 години

60 години

Възраст за пенсиониране по чл. 69б, ал. 3 от КСО -  лица, работили 10 години при условията на чл. 104, ал. 3 КСО.

Година

Жени

Мъже

2015

47 години

52 години

2016

47 години и 2 месеца

52 години и 2 месеца

2017

47 години и 4 месеца

52 години и 4 месеца

2018

47 години и 6 месеца

52 години и 6 месеца

2019

47 години и 8 месеца

52 години и 8 месеца

2020

47 години и 10 месеца

52 години и 10 месеца

2021

48 години

53 години

2022

48 години и 2 месеца

53 години и 2 месеца

2023

48 години и 4 месеца

53 години и 4 месеца

2024

48 години и 6 месеца

53 години и 6 месеца

2025

48 години и 8 месеца

53 години и 8 месеца

2026

48 години и 10 месеца

53 години и 10 месеца

2027

49 години

54 години

2028

49 години и 2 месеца

54 години и 2 месеца

2029

49 години и 4 месеца

54 години и 4 месеца

2030

49 години и 6 месеца

54 години и 6 месеца

2031

49 години и 8 месеца

54 години и 8 месеца

2032

49 години и 10 месеца

54 години и 10 месеца

2033

50 години

55 години

2034

50 години и 2 месеца

55 години

2035

50 години и 4 месеца

55 години

2036

50 години и 6 месеца

55 години

2037

50 години и 8 месеца

55 години

2038

50 години и 10 месеца

55 години

2039

51 години

55 години

2040

51 години и 2 месеца

55 години

2041

51 години и 4 месеца

55 години

2042

51 години и 6 месеца

55 години

2043

51 години и 8 месеца

55 години

2044

51 години и 10 месеца

55 години

2045

52 години

55 години

2046

52 години и 2 месеца

55 години

2047

52 години и 4 месеца

55 години

2048

52 години и 6 месеца

55 години

2049

52 години и 8 месеца

55 години

2050

52 години и 10 месеца

55 години

2051

53 години

55 години

2052

53 години и 2 месеца

55 години

2053

53 години и 4 месеца

55 години

2054

53 години и 6 месеца

55 години

2055

53 години и 8 месеца

55 години

2056

53 години и 10 месеца

55 години

2057

54 години

55 години

2058

54 години и 2 месеца

55 години

2059

54 години и 4 месеца

55 години

2060

54 години и 6 месеца

55 години

2061

54 години и 8 месеца

55 години

2062

54 години и 10 месеца

55 години

2063

55 години

55 години

Възраст за пенсиониране по чл. 69б, ал. 4 от КСО - лица, които работят при условията на чл. 104, ал. 3 КСО, ако трудовият им договор бъде прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда.

Година

Жени и мъже

Година

Жени и мъже

2015

45 години

2031

47 години и 8 месеца

2016

45 години и 2 месеца

2032

47 години и 10 месеца

2017

45 години и 4 месеца

2033

48 години

2018

45 години и 6 месеца

2034

48 години и 2 месеца

2019

45 години и 8 месеца

2035

48 години и 4 месеца

2020

45 години и 10 месеца

2036

48 години и 6 месеца

2021

46 години

2037

48 години и 8 месеца

2022

46 години и 2 месеца

2038

48 години 10 месеца

2023

46 години и 4 месеца

2039

49 години

2024

46 години и 6 месеца

2040

49 години и 2 месеца

2025

46 години и 8 месеца

2041

49 години и 4 месеца

2026

46 години и 10 месеца

2042

49 години и 6 месеца

2027

47 години

2043

49 години и 8 месеца

2028

47 години и 2 месеца

2044

49 години и 10 месеца

2029

47 години и 4 месеца

2045

50 години

2030

47 години и 6 месеца

 

 

Условия за пенсиониране по чл. 69в, ал. 1 от КСО - учители

Година

Жени
Възраст и учителски осигурителен стаж

Мъже
Възраст и учителски осигурителен стаж

2016

57 години и 10 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

60 години и 10 месеца възраст
30 години и 8 месеца стаж

2017

58 години възраст
25 години и 8 месеца стаж

61 години възраст
30 години и 8 месеца стаж

2018

58 години и 2 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

61 години и 1 месеца възраст
30 години и 8 месеца стаж

2019

58 години и 4 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

61 години и 2 месеца възраст
30 години и 8 месеца стаж

2020

58 години и 6 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

61 години и 3 месеца възраст
30 години и 8 месеца стаж

2021

58 години и 8 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

61 години и 4 месеца възраст
30 години и 8 месеца стаж

2022

58 години и 10 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

61 години и 5 месеца възраст
30 години и 8 месеца стаж

2023

59 години възраст
25 години и 8 месеца стаж

61 години и 6 месеца възраст
30 години и 8 месеца стаж

2024

59 години и 2 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

61 години и 7 месеца възраст
30 години и 8 месеца стаж

2025

59 години и 4 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

61 години и 8 месеца възраст
30 години и 8 месеца стаж

2026

59 години и 6 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

61 години и 9 месеца възраст
30 години и 8 месеца стаж

2027

59 години и 8 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

61 години и 10 месеца възраст
30 години и 8 месеца стаж

2028

59 години и 10 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

61 години и 11 месеца възраст
30 години и 8 месеца стаж

2029

60 години възраст
25 години и 8 месеца стаж

62 години възраст
30 години и 8 месеца стаж

2030

60 години и 3 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

62 години възраст
30 години и 8 месеца стаж

2031

60 години и 6 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

62 години възраст
30 години и 8 месеца стаж

2032

60 години и 9 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

62 години възраст
30 години и 8 месеца стаж

2033

61 години възраст
25 години и 8 месеца стаж

62 години възраст
30 години и 8 месеца стаж

2034

61 години и 3 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

62 години възраст
30 години и 8 месеца стаж

2035

61 години и 6 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

62 години възраст
30 години и 8 месеца стаж

2036

61 години и 9 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

62 години възраст
30 години и 8 месеца стаж

2037

62 години възраст
25 години и 8 месеца стаж

62 години възраст
30 години и 8 месеца стаж

 


на основание § 6, ал. 1 и 4 от ПЗР на КСО

В сила от:

Максимален размер на пенсиите
(в лв.)

01.01.2000 г.

160,00

01.06.2001 г.

176,00

01.06.2002 г.

186,56

01.06.2003 г.

200,00

01.06.2004 г.

420,00

01.06.2005 г.

420,00

01.01.2006 г.

455,00

01.07.2006 г.

455,00

01.07.2007 г.

490,00

01.10.2007 г.

490,00

01.07.2008 г.

490,00

01.04.2009 г.

700,00

01.04.2013 г.

770,00

01.07.2014 г.

840,00

01.01.2015 г. -
30.06.2015 г.

840,00

01.07.2015 г. -
31.12.2015 г.

910,00

В сила от

Размер (в лева)

Правно основание

01.02.2000 г.

75,00

ПМС № 12 от 14.02.2000 г.
(ДВ, бр. 15 от 2000 г.)

01.10.2000 г.

79,00

ПМС № 213 от 09.10.2000 г.
(ДВ, бр. 85 от 2000 г.)

01.04.2001 г.

85,00

ПМС № 64 от 16.03.2001 г.
(ДВ, бр. 28 от 2001 г.)

01.10.2001 г.

100,00

ПМС № 209 от 21.09.2001 г.
(ДВ, бр. 82 от 2001 г.)

01.01.2003 г.

110,00

ПМС № 1 от 03.01.2003 г.
(ДВ, бр. 4 от 2003 г.)

01.01.2004 г.

120,00

ПМС № 7 от 16.01.2004 г.
(ДВ, бр. 6 от 2004 г.)

01.01.2005 г.

150,00

ПМС № 12 от 21.01.2005 г.
(ДВ, бр. 10 от 2005 г.)

01.01.2006 г.

160,00

ПМС № 8 от 20.01.2006 г.
(ДВ, бр. 10 от 2006 г.)

01.01.2007 г.

180,00

ПМС № 324 от 06.12.2006 г.
(ДВ, бр. 101 от 2006 г.)

01.01.2008 г.

220,00

ПМС № 1 от 11.01.2008 г.
(ДВ, бр. 6 от 2008 г.)

01.01.2009 г.

240,00

ПМС № 1 от 10.01.2009 г.
(ДВ, бр. 4 от 2009 г.)

01.01.2010 г.

240,00

ПМС № 326 от 30.12.2009 г.
(ДВ, бр.  2 от 2010 г.)

01.01.2011 г.

01.09.2011 г.

270,00

ПМС № 180 от 30.06.2011 г.
(ДВ, бр.  51 от 2011 г.)

01.05.2012 г.

290,00

ПМС № 300 от 10.11.2011 г.

(ДВ, бр. 91 от 2011 г.)

01.01.2013 г.

310,00

ПМС № 250 от 11.10.2012 г.

(ДВ, бр. 80 от 2012 г.)

01.01.2014 г.

340,00

ПМС № 249 от 31.10.2013 г.

(ДВ, бр. 97 от 2013 г.)

01.01.2015 г.

360,00

ПМС № 419 от 17.12.2014 г.

(ДВ, бр. 105 от 2014 г.)

01.07.2015 г.

380,00

01.01.2016 г.

420,00

ПМС № 375 от 28.12.2015 г.

(ДВ, бр. 1 от 2016 г.)

01.01.2017 г.

460,00

ПМС № 141 от 13.07.2017 г.

(ДВ, бр. 58 от 2017 г.)

01.01.2018 г.

510,00

ПМС № 316 от 20.12.2017 г.

(ДВ, бр. 102 от 2017 г.)

01.01.2019 г.

560,00

ПМС № 320 от 20.12.2018 г.
(ДВ, бр. 107 от 2018 г.)

В сила от

Размер (в лева)

Правно основание

01.02.2000 г.

75,00

ПМС № 12 от 14.02.2000 г.
(ДВ, бр. 15 от 2000 г.)

01.10.2000 г.

79,00

ПМС № 213 от 09.10.2000 г.
(ДВ, бр. 85 от 2000 г.)

01.04.2001 г.

85,00

ПМС № 64 от 16.03.2001 г.
(ДВ, бр. 28 от 2001 г.)

01.10.2001 г.

100,00

ПМС № 209 от 21.09.2001 г.
(ДВ, бр. 82 от 2001 г.)

01.01.2003 г.

110,00

ПМС № 1 от 03.01.2003 г.
(ДВ, бр. 4 от 2003 г.)

01.01.2004 г.

120,00

ПМС № 7 от 16.01.2004 г.
(ДВ, бр. 6 от 2004 г.)

01.01.2005 г.

150,00

ПМС № 12 от 21.01.2005 г.
(ДВ, бр. 10 от 2005 г.)

01.01.2006 г.

160,00

ПМС № 8 от 20.01.2006 г.
(ДВ, бр. 10 от 2006 г.)

01.01.2007 г.

180,00

ПМС № 324 от 06.12.2006 г.
(ДВ, бр. 101 от 2006 г.)

01.01.2008 г.

220,00

ПМС № 1 от 11.01.2008 г.
(ДВ, бр. 6 от 2008 г.)

01.01.2009 г.

240,00

ПМС № 1 от 10.01.2009 г.
(ДВ, бр. 4 от 2009 г.)

01.01.2010 г.

240,00

ПМС № 326 от 30.12.2009 г.
(ДВ, бр. 2 от 2010 г.)

01.01.2011 г.

01.09.2011 г.

270,00

ПМС № 180 от 30.06.2011 г.
(ДВ, бр. 51 от 2011 г.)

01.05.2012 г.

290,00

ПМС № 300 от 10.11.2011 г.
(ДВ, бр. 91 от 2011 г.)

01.01.2013 г.

310,00

ПМС № 250 от 11.10.2012 г.
(ДВ, бр. 80 от 2012 г.)

01.01.2014 г.

340,00

ПМС № 249 от 31.10.2013 г.
(ДВ, бр. 97 от 2013 г.)

01.01.2015 г.

360,00

ПМС № 419 от 17.12.2014 г.
(ДВ, бр. 105 от 2014 г.)

01.07.2015 г.

380,00

01.01.2016 г.

420,00

ПМС № 375 от 28.12.2015 г.
(ДВ, бр. 1 от 2016 г.)

01.01.2017 г.

460,00

ПМС № 141 от 13.07.2017 г.
(ДВ, бр. 58 от 2017 г.)

01.01.2018 г.

510,00

ПМС № 316 от 20.12.2017 г.
(ДВ, бр. 102 от 2017 г.)

01.01.2019 г.

560,00

ПМС № 320 от 20.12.2018 г.
(ДВ, бр. 107 от 2018 г.)

01.01.2020 г.

610,00

ПМС № 350 от 19.12.2019 г.
(ДВ, бр. 101 от 2019 г.)

 

 

Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт

 

1997 г.
/лв./

1998 г.
/лв./

1999 г.
/лв./

2000 г.
/лв./

2001 г.
/лв./

2002 г.
/лв./

2003 г.
/лв./

2004 г.
/лв./

2005 г.
/лв./

2006 г.
/лв./

2007 г.
/лв./

2008 г.
/лв./

2009 г.
/лв./

2010 г.
/лв./

СРЕДНО-ГОДИШЕН

113 557

164 790

180,05

217,11

242,96

259,75

280,76

308,80

331,62

354,50

398,17

500,56

554,78

 

ЯНУАРИ

27 782

152 017

177 303

192,10

230,68

248,45

276,08

290,23

319,29

339,83

369,74

460,81

536,51

558,83

ФЕВРУАРИ

52 713

150 119

175 802

195,53

221,10

245,76

273,19

288,60

316,50

338,47

370,98

466,25

534,58

558,85

МАРТ

80 121

157 686

176 152

209,46

233,01

249,00

273,89

306,58

326,28

345,52

379,43

480,55

549,59

567,60

АПРИЛ

101 144

162 211

174 496

208,52

243,28

258,77

283,40

302,89

330,95

353,71

385,25

489,46

555,67

568,12

МАЙ

119 402

160 687

178 629

215,74

253,53

262,41

280,47

306,90

336,43

355,97

382,22

488,42

556,82

 

ЮНИ

125 833

161 619

178 851

208,23

251,61

254,14

271,37

302,95

324,16

348,38

380,62

489,41

552,90

 

ЮЛИ

129 270

164 605

183,92

215,66

248,07

259,44

277,69

307,78

331,50

351,36

397,13

492,42

548,94

 

АВГУСТ

132 939

164 840

181,88

218,11

248,63

258,68

269,61

307,92

327,76

345,24

397,96

493,38

545,71

 

СЕПТЕМВРИ

138 426

171 604

185,75

224,27

245,20

260,68

275,14

309,14

332,84

352,54

406,24

509,75

558,69

 

ОКТОМВРИ

142 115

177 458

183,23

226,35

248.92

259,07

272,16

306,81

328,31

351,39

398,76

510,61

555,50

 

НОЕМВРИ

150 185

180 828

183,97

248,50

259,59

271,61

282,09

315,96

340,39

361,38

429,00

538,60

565,77

 

ДЕКЕМВРИ

167 614

183 587

186,99

252,52

265,24

285,13

328,52

356,40

370,11

404,35

473,53

584,02

597,26

 

 

Месеци

2018 г.

2019 г.

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Декември 2018 г.

100,0

                       

Януари 2019 г.

100,5

100,0

                     

Февруари 2019 г.

101,0

100,5

100,0

                   

Март 2019 г.

101,1

100,6

100,1

100,0

                 

Април 2019 г.

101,6

101,1

100,6

100,5

100,0

               

Май 2019 г.

101,7

101,2

100,7

100,6

100,1

100,0

             

Юни 2019 г.

101,1

100,6

100,1

100,0

99,5

99,4

100,0

           

Юли 2019 г.

101,9

101,4

100,9

100,8

100,3

100,2

100,8

100,0

         

Август 2019 г.

102,0

101,5

101,0

100,9

100,4

100,3

100,9

100,1

100,0

       

Септември 2019 г.

101,7

101,2

100,7

100,6

100,1

100,0

100,6

99,8

99,7

100,0

     

Октомври 2019 г.

102,5

102,0

101,5

101,4

100,9

100,8

101,4

100,6

100,5

100,8

100,0

   

Ноември 2019 г.

103,0

102,5

102,0

101,9

101,4

101,3

101,9

101,1

101,0

101,3

100,5

100,0

 

Декември 2019 г.

103,7

103,2

102,7

102,6

102,1

102,0

102,6

101,8

101,7

102,0

101,2

100,7

100,0

Годишната инфлация за декември 2019 г. спрямо декември 2018 г. е 3,8%.
* Информацията е по данни на НСИ и е актуална към 20.01.2020 г.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...