Меню

Дайджест "Собственост и право", 2021 г., кн. 02

В самото начало на 2021 г. бяха обнародвани промени в Правилника за вписванията (ПВп.), които са част от реформата в материята на вписванията, започнала с приемането на Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД), ДВ, бр. 104 от 1996 г. Тези промени отчасти са свързани със Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и неговите изменения, отчасти с желанието да се ускори работата по въвеждане на имотния регистър. Стана очевидно, че въвеждането на имотния регистър не може да се извърши толкова бързо, но ще бъде добре някои достижения, които бяха реализирани в кадастъра и информационната база да бъдат въведени в законодателството и практиката по-скоро.

Именно такива подбуди са довели до изменението, предвидено в чл. 6, ал. 3 - предишният израз „скица-копие“ е заменен със скица, скица-проект, схема или схема-проект, издадени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), или нотариално заверени преписи от такива. Добавените термини в текста са заимствани от чл. 77, ал. 2, т. 1 ЗКИР и това са документи, които се прилагат към молбата за вписване в имотния регистър. По този начин и преди да бъде въведен имотният регистър в страната, в сила ще бъдат някои от разпоредбите за него. Изменението в чл. 9, ал. 1 от Правилника се състои в добавяне на уточняващ израз „съответната помощна партида“, тъй като използваният понастоящем израз „партида“ може да създаде объркване дали се касае за партида на недвижим имот или за помощна партида, какъвто е замисълът на законодателя.

..........

Проф. д-р Венцислав СТОЯНОВ
______

Пълният текст на статията можете да откриете в брой 02/2021 г. на списание „Собственост и право”, както и в ЕПИ „Собственост”.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...