Меню

ВЪПРОС: “Бременна съм в петия месец и бих искала да ви поставя един въпрос, свързан с определянето на размера на моето обезщетение.
До май заплатата ми беше 550 лв., но от началото на май имаме увеличение на заплатите и моята заплата е вече 730 лв. Всъщност това са брутните суми, които ми се събират.
Въпросът ми е свързан с новото изискване за 12-месечно осигуряване преди раждането. В моя случай не стои въпросът за продължителността на стажа, тъй като аз имам почти 10 години стаж. Това, което ме интересува, е какво ще бъде обезщетението ми, след като в периода на бременността ми са ме осигурявали на различни заплати и за какъв период ще получавам това обезщетение?”
Н. Грозева, София

ОТГОВОР: Според действащото законодателство за получаването на обезщетение поради бременност и раждане действително вече се изисква наличието на 12 месеца осигурителен стаж, като периодът, от който се изчислява обезщетението при бременност и раждане, е установен също на 12 месеца.
Няма пречка в това, че в периода от 12 месеца, които ще послужат за база при определяне на Вашето обезщетение, ще има различни по размери заплати. Просто за съответните месеци в рамките на целия 12-месечен период ще се сумират конкретните брутни суми, върху които са плащани осигуровките Ви. С други думи, независимо че непосредствено преди да излезете в отпуск по бременност и раждане Вие ще получавате една по-висока заплата, то обезщетението Ви ще бъде определено с оглед на получаваното от Вас възнаграждение през целия предходен 12-месечен период.
Как се определя размерът на обезщетението при бременност и раждане е регламентирано в чл. 49 от Кодекса за социално осигуряване, както и в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощите от държавното обществено осигуряване.
Съгласно тези разпоредби дневното парично обезщетение се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или са дължими осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство през периода от 12 календарни месеца, непосредствено предхождащи месеца, в който настъпва временната неработоспособност поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от нетното възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, както и по-ниско от минималната дневна работна заплата, установена за страната.
Съществуват, разбира се, и други особености, свързани със случаите когато в базовия 12-месечен период лицето е било в отпуск по болест или е било самоосигурено лице, а не работещ по трудов договор, но принципните постановки се свеждат до това, което изложихме по-горе.
Обезщетението, изчислено по реда, който Ви описахме, ще можете да получавате в продължение на 410 календарни дни.
Във всички случаи 45 дни от тях са преди датата на раждане на детето.

Ася ГОНЕВА, изпълнителен секретар на КНСБ

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...