Меню

Дайджест "Труд и право", 2020 г., кн. 12

Коментар

В „Държавен вестник“, брой 28 от 2020 г., бяха обнародвани промени в Кодекса на труда (КТ), в сила от 13 март 2020 г., когато върху цялата територия на Република България беше обявено извънредно положение.

По-късно, в „Държавен вестник“, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14 май 2020 г., бяха обнародвани и допълнения в текстовете на Кодекса на труда за случаите на обявена извънредна епидемична обстановка.

Посочените промени са част от трудовото законодателство и могат да се прилагат в случаи на обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка.

Съгласно чл. 63 от Закона за здравето при непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите от епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1, с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите, се обявява извънредна епидемична обстановка. Извънредна епидемична обстановка се обявява за определен период от време с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването въз основа на извършена от главния държавен здравен инспектор оценка на съществуващия епидемичен риск.

Според § 1, т. 45 от Допълнителните разпоредби на закона „извънредна епидемична обстановка по чл. 63, ал. 1“ е налице при бедствие, предизвикано от заразна болест, което води до епидемично разпространение с непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите, предотвратяването и преодоляването на което изисква извършване на повече от обичайните дейности по защита и опазване живота и здравето на гражданите.

В условията на извънредна епидемична обстановка за все повече родители се налага да си останат вкъщи и да полагат грижи за малките си деца, които са на дистанционно обучение или поради преустановяване на груповите присъствени занятия в занимални, или при поставянето им под карантина, и т.н. Съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа децата до 12-годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие. За работниците и служителите, при които не е възможно съчетаването на работа от вкъщи с полагането на грижи за други членове на семейството, Кодексът на труда предвижда различни варианти за ползване на отпуск.

.................

Мариана ВАСИЛЕВА, юрист в администрацията на Министерския съвет
__________

Пълният текст на статията можете да откриете в брой 12/2020 г. на списание „Труд и право”, както и в ЕПИ „Труд и социално осигуряване”.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...