Меню

Коментар

Дайджест "Труд и право", 2020 г., кн. 09

С Постановление № 217 на Министерския съвет от 17.08.2020 г. (обн. „Държавен вестник“, бр. 74 от 21.08.2020 г.) са приети изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС). Значителна част от промените в наредбата произтичат от измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване (КСО), приети със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г., в сила от 01.01.2020 г., и имат за цел привеждане на разпоредбите на наредбата в съответствие с тези на нормативния акт от по-висша степен.

Направени са и някои промени, свързани с прецизиране на действащите текстове на наредбата, както и изменения и допълнения, касаещи отпускането и изплащането на пенсиите във връзка с прилагането на европейски регламенти и международни договори, които имат предимно редакционен характер.

Важно е да се има предвид, че ПМС № 217 от 17.08.2020 г. влиза в сила от 01.01.2020 г., с изключение на разпоредбите на чл. 10, ал. 8 и 9 НПОС, които влизат в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

......

Елка АТАНАСОВА, началник на отдел „Методология на отпускане на пенсиите“ в Дирекция „Пенсии“ в Централно управление на НОИ

____________
Пълният текст на статията можете да откриете в брой 09/2020 г. на списание „Труд и право”, както и в ЕПИ „Труд и социално осигуряване”.

Акценти

Издателска програма „Есен 2021 – Пролет 2022“

Готова е издателската ни програма „Есен 2021 – Пролет 2022“. Разгледайте я и изберете полезните и интересни за Вас издания. И направете абонамент сега - на преференциални цени.

Прочети още...

Брой No 9 на месечните списания

Брой No 9 на месечните ни списания – печатни и електронни са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право - Част І - Търговци

Важно за абонатите на „ЕПИ Търговско и облигационно право“:
Вече имате на разположение и уникалното издание на проф. д-р Огнян Герджиков „Учебник по търговско право - Част І - Търговци“

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...