Меню

Коментар

Дайджест "Труд и право", 2020 г., кн. 09

С Постановление № 217 на Министерския съвет от 17.08.2020 г. (обн. „Държавен вестник“, бр. 74 от 21.08.2020 г.) са приети изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС). Значителна част от промените в наредбата произтичат от измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване (КСО), приети със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г., в сила от 01.01.2020 г., и имат за цел привеждане на разпоредбите на наредбата в съответствие с тези на нормативния акт от по-висша степен.

Направени са и някои промени, свързани с прецизиране на действащите текстове на наредбата, както и изменения и допълнения, касаещи отпускането и изплащането на пенсиите във връзка с прилагането на европейски регламенти и международни договори, които имат предимно редакционен характер.

Важно е да се има предвид, че ПМС № 217 от 17.08.2020 г. влиза в сила от 01.01.2020 г., с изключение на разпоредбите на чл. 10, ал. 8 и 9 НПОС, които влизат в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

......

Елка АТАНАСОВА, началник на отдел „Методология на отпускане на пенсиите“ в Дирекция „Пенсии“ в Централно управление на НОИ

____________
Пълният текст на статията можете да откриете в брой 09/2020 г. на списание „Труд и право”, както и в ЕПИ „Труд и социално осигуряване”.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...