Меню

Коментар

Дайджест "Труд и право", 2020 г., кн. 09

С Постановление № 217 на Министерския съвет от 17.08.2020 г. (обн. „Държавен вестник“, бр. 74 от 21.08.2020 г.) са приети изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС). Значителна част от промените в наредбата произтичат от измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване (КСО), приети със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г., в сила от 01.01.2020 г., и имат за цел привеждане на разпоредбите на наредбата в съответствие с тези на нормативния акт от по-висша степен.

Направени са и някои промени, свързани с прецизиране на действащите текстове на наредбата, както и изменения и допълнения, касаещи отпускането и изплащането на пенсиите във връзка с прилагането на европейски регламенти и международни договори, които имат предимно редакционен характер.

Важно е да се има предвид, че ПМС № 217 от 17.08.2020 г. влиза в сила от 01.01.2020 г., с изключение на разпоредбите на чл. 10, ал. 8 и 9 НПОС, които влизат в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

......

Елка АТАНАСОВА, началник на отдел „Методология на отпускане на пенсиите“ в Дирекция „Пенсии“ в Централно управление на НОИ

____________
Пълният текст на статията можете да откриете в брой 09/2020 г. на списание „Труд и право”, както и в ЕПИ „Труд и социално осигуряване”.

Акценти

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...