Меню

Коментар

Дайджест "Труд и право", 2020 г., кн. 07

Кодексът на труда (КТ) урежда правото на всеки работник или служител на платен годишен отпуск. В него се съдържат разпоредби относно видовете платени отпуски (основен, удължен и допълнителен), минималния размер на основния платен годишен отпуск, ползването на платения годишен отпуск (начин и ред на ползване, прекъсване и отлагане на ползването, погасяване на правото на ползване), заплащане на възнаграждение за времето на ползване.

  • Платеният годишен отпуск представлява субективно право на работника и служителя заради работата му по трудово правоотношение, което е гарантирано от Конституцията на страната ни.
  • Работникът и служителят има право на платен годишен отпуск, независимо дали работи на срочно или безсрочно трудово правоотношение, дали то е обвързано с клауза за изпитване, или не, и дали договорът е основен или допълнителен (чл. 155, ал. 1 КТ).
  • Отпускът е период от време, през което работникът и служителят се освобождава от задължението си да работи по трудовото правоотношение, като то продължава да съществува.
  • Правото на платен отпуск съществува до момента, в който се прекрати трудовото правоотношение, освен ако не е погасено по давност. След прекратяване на трудовото правоотношение, ако не е било упражнено, се трансформира в право на обезщетение за неползван платен отпуск.
  • Кодексът на труда определя минималния размер на платения годишен отпуск - не по-малко от 20 работни дни (чл. 155, ал. 4 КТ), и не по-малко от 26 работни дни за работниците и служителите със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто и за тези, ненавършили 18 години (включително за календарната година, през която навършват 18 години).

..........

Мариана ВАСИЛЕВА, юрист в администрацията на Министерския съвет

Пълният текст на статията можете да откриете в брой 07/2020 г. на списание „Труд и право”, както и в ЕПИ „Труд и социално осигуряване”.

Акценти

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...

Национални учебни семинари на море

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

Прочети още...