Меню

Коментар

Дайджест "Труд и право", 2020 г., кн. 07

Кодексът на труда (КТ) урежда правото на всеки работник или служител на платен годишен отпуск. В него се съдържат разпоредби относно видовете платени отпуски (основен, удължен и допълнителен), минималния размер на основния платен годишен отпуск, ползването на платения годишен отпуск (начин и ред на ползване, прекъсване и отлагане на ползването, погасяване на правото на ползване), заплащане на възнаграждение за времето на ползване.

  • Платеният годишен отпуск представлява субективно право на работника и служителя заради работата му по трудово правоотношение, което е гарантирано от Конституцията на страната ни.
  • Работникът и служителят има право на платен годишен отпуск, независимо дали работи на срочно или безсрочно трудово правоотношение, дали то е обвързано с клауза за изпитване, или не, и дали договорът е основен или допълнителен (чл. 155, ал. 1 КТ).
  • Отпускът е период от време, през което работникът и служителят се освобождава от задължението си да работи по трудовото правоотношение, като то продължава да съществува.
  • Правото на платен отпуск съществува до момента, в който се прекрати трудовото правоотношение, освен ако не е погасено по давност. След прекратяване на трудовото правоотношение, ако не е било упражнено, се трансформира в право на обезщетение за неползван платен отпуск.
  • Кодексът на труда определя минималния размер на платения годишен отпуск - не по-малко от 20 работни дни (чл. 155, ал. 4 КТ), и не по-малко от 26 работни дни за работниците и служителите със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто и за тези, ненавършили 18 години (включително за календарната година, през която навършват 18 години).

..........

Мариана ВАСИЛЕВА, юрист в администрацията на Министерския съвет

Пълният текст на статията можете да откриете в брой 07/2020 г. на списание „Труд и право”, както и в ЕПИ „Труд и социално осигуряване”.

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...