Меню

Коментар на практиката на ВКС

Съгласно чл. 347 от Кодекса на труда (КТ) трудовата книжка е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя, и има важно значение за редица негови трудови и осигурителни права.

Навременното предаване на трудовата книжка от страна на работодателя след прекратяване на трудовото правоотношение, както и коректно отразените факти в нея, имат особено важно значение за упражняване на правата на работника или служителя. Задържането на трудовата книжка от работодателя може да доведе до ограничаване конституционното право на труд на работника или служителя, защото без нея той не може да постъпи на работа при друг работодател.

Съдебната практика относно момента, в който работодателят трябва да предаде трудовата книжка на работника или служителя, когато тя се намира при него към момента на прекратяване на трудовото правоотношение, беше противоречива през последните години. Според едното становище трудовата книжка трябва да се предаде незабавно след прекратяване на трудовото правоотношение. Другото становище поставяше допълнително изискване към работника или служителя - да я потърси изрично от работодателя. Поради противоречивата съдебна практика Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС прие Тълкувателно решение № 1 от 21.11.2019 г. Според Тълкувателното решение, когато трудовата книжка се намира при работодателя, неговото задължение става изискуемо и той изпада в забава от деня на прекратяване на трудовото правоотношение.

.....

_____
Ненко САЛЧЕВ,
държавен експерт в Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ в МТСП

Пълният текст на статията можете да откриете в брой 01/2020 г. на списание „Труд и право”, както и в ЕПИ „Труд и социално осигуряване”.

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...