Меню

ВЪПРОС: “Може ли служител в дадена фирма да подаде необходимите документи за издаване на Европейска здравна карта от името и на своите колеги?

Необходимо ли е представянето на пълномощно и каква точно информация се подава?”
4 януари 2007 година

ОТГОВОР: Издаването на Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), което включва подаване на необходимите документи и получаване на картата, към момента става или лично, или чрез упълномощено лице (с нотариално заверено пълномощно).
При подаването на документите гражданинът трябва да представи паспортна снимка, да попълни заявление по образец и да предостави копие от документа, с който ще се легитимира в чужбина (лична карта или международен паспорт).
Все още не е обнародвана специалната наредба на министъра на здравеопазването, в която ще бъде регламентиран редът на издаване на удостоверителните документи, която евентуално може да разреши подаване на документи за ЕЗОК и по служебен път. След обнародването на наредбата, което очакваме в най-скоро време, ще можем със сигурност да Ви отговорим дали ще има такава възможност.

Национална здравноосигурителна каса

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...