Меню

1. Информация, консултация и справки по въпроси от компетенциите на министъра (на горещ телефон, в приемната на МТСП, по интернет, отговори на писмени запитвания).
2. Издаване на удостоверения за трудов стаж
3. Издаване на удостоверения за осигурителен доход
4. Заверка на удостоверения за извършване на посредническа дейност
5. Заверка на свидетелства и удостоверения за професионална квалификация.
6. Разглеждане на заявления за достъп до обществена информация.

ФОРМУЛЯРИ И БЛАНКИ

1. Списък на разплащателните ведомости, намиращи се в архива на МТСП, за изготвяне на справки за удостворение за пенсиониране и продължителност на трудовия стаж ­ УП-1, УП-2 и Образец 30
2. Формуляр ­ Приемна
3. Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от Министерството на труда и социалната политика
4. Заявление за достъп до обществена информация
5. Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация
6. Отчетен формуляр за трудови злополуки

Министерство на труда и социалната политика

Акценти

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...

Месечни списания – брой 5/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част първа. Търговци.

Учебникът е авторски труд на уважавания учен, преподавател и общественик проф. д-р Огнян Герджиков.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Купете – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...