Меню

1. Информация, консултация и справки по въпроси от компетенциите на министъра (на горещ телефон, в приемната на МТСП, по интернет, отговори на писмени запитвания).
2. Издаване на удостоверения за трудов стаж
3. Издаване на удостоверения за осигурителен доход
4. Заверка на удостоверения за извършване на посредническа дейност
5. Заверка на свидетелства и удостоверения за професионална квалификация.
6. Разглеждане на заявления за достъп до обществена информация.

ФОРМУЛЯРИ И БЛАНКИ

1. Списък на разплащателните ведомости, намиращи се в архива на МТСП, за изготвяне на справки за удостворение за пенсиониране и продължителност на трудовия стаж ­ УП-1, УП-2 и Образец 30
2. Формуляр ­ Приемна
3. Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от Министерството на труда и социалната политика
4. Заявление за достъп до обществена информация
5. Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация
6. Отчетен формуляр за трудови злополуки

Министерство на труда и социалната политика

Акценти

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...

Национални учебни семинари на море

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

Прочети още...