Меню

1. Информация, консултация и справки по въпроси от компетенциите на министъра (на горещ телефон, в приемната на МТСП, по интернет, отговори на писмени запитвания).
2. Издаване на удостоверения за трудов стаж
3. Издаване на удостоверения за осигурителен доход
4. Заверка на удостоверения за извършване на посредническа дейност
5. Заверка на свидетелства и удостоверения за професионална квалификация.
6. Разглеждане на заявления за достъп до обществена информация.

ФОРМУЛЯРИ И БЛАНКИ

1. Списък на разплащателните ведомости, намиращи се в архива на МТСП, за изготвяне на справки за удостворение за пенсиониране и продължителност на трудовия стаж ­ УП-1, УП-2 и Образец 30
2. Формуляр ­ Приемна
3. Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от Министерството на труда и социалната политика
4. Заявление за достъп до обществена информация
5. Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация
6. Отчетен формуляр за трудови злополуки

Министерство на труда и социалната политика