Меню

Подадох заявление за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 9, ал. 3 от ПЗР на КСО на 21.01.2008 г.? Навърших 59-годишна възраст на 22.12.2007 г., към тази дата не ми достигат 3 години и 1 месец осигурителен стаж за да достигна необходимите точки за пенсиониране. В съответното териториално поделение на НОИ ми отказаха отпускане на пенсия. Правилен ли е този отказ и от кога ще имам право на пенсия на посоченото основание?

Писмо № 66-20-16 от 1.04.2008 г. на НОИ

По повод на запитването Ви, отнасящо се де отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 9, ал. 3 от ПЗР на КСО, във връзка с чл. 68, ал. 1-3 КСО, Ви уведомяваме следното:
Пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 9, ал. 3 от ПЗР на КСО се отпуска на лица навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО. Правото на пенсия се преценява към датата на заявлението, г началната дата на отпускането й е датата на утвърждаване на плана за разсроченото плащане на осигурителни вноски за недостигащия стаж.
В случаите, когато има нередовни и/или липсващи по отношение на осигурителния стаж, се прилага разпоредбата на чл. 1, ал. 5 от Наредбата за пенсии и осигурителния стаж (НПОС) и осигурителният стаж се изчислява към момента на представяне на редовните документи.
Съгласно изложеното следва да се прецени правото на пенсия за осигурителен етажи възраст по 9, ал. 3 от ПЗР на КСО датата на заявлението - към 21.01.2008 г. Към тази дата Вие не сте навършила възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО, която за 2008 г. е 59 години и 6 месеца, поради което следва да се откаже отпускане на пенсия на това основание. Следва да подадете заявление за отпускане на пенсия по 9, ал. 3 от ПЗР на КСО 2008 г., след навършване на възраст 59 години и 6 месеца, като към датата на утвърждаване на погасителния план е необходимо да сте с прекратено осигуряване.

Акценти

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...

Месечни списания – брой 5/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част първа. Търговци.

Учебникът е авторски труд на уважавания учен, преподавател и общественик проф. д-р Огнян Герджиков.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Купете – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...