Меню

ВЪПРОС:  “Бихте ли предоставили по-подробна информация за условията, на които следва да отговарям, за да ми бъде издадена Европейска здравноосигурителна карта?
Какви са необходимите документи за издаване на картата и къде трябва да ги подам?”
- 18 септември 2008 г.

ОТГОВОР:  По силата на европейските регламенти за социална сигурност и след приемането на Република България за пълноправен член на Европейския съюз, всички български граждани с непрекъснати здравноосигурителни права (т.е. внасящи редовно своите здравноосигурителни вноски) могат да получат Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), която им дава право на спешна и неотложна медицинска помощ, заплащана от страна на Националната здравноосигурителна каса, в случаите на временен престой на територията на някоя от другите държави членки на ЕС, след 01.01.2007 г.
Издаването на картата за българските граждани започна от датата на реалното членство на страната ни в Европейския съюз - т.е. от 01.01.2007 г.
Подаването на документи за издаване на Европейска здравноосигурителна карта става по местоживеене на лицата - в офисите на фирмата, която отпечатва картите - консорциум “КИМ 2000”. За целта е необходимо в офиса на фирмата във Вашия окръжен град да подадете:

  • заявление по образец (получава се в офисите на фирмата);
  • копие от личната карта; и
  • цветна снимка - паспортен формат.

Картата се издава до три седмици, а валидността й е за срок от една година, считано от датата на издаването.
Всяка година Европейската здравноосигурителна карта подлежи на подновяване, като се издава нова карта по същата процедура.
Европейската здравноосигурителна карта е безплатна, като се заплаща само цената на заявлението за нейното издаване - 0,12 лв.
Адресите на офисите на фирмата може да намерите в интернет-страницата на НЗОК, на адрес: www.nhif.bg, в рубрика “Международно сътрудничество”, подрубрика “Европейска интеграция”.
Там е публикувана разнообразна информация, свързана с компетенциите на НЗОК като здравноосигурителна институция, и с износа на здравноосигурителни права в Европейския съюз (Европейското икономическо пространство).
Ако се налага да заминете веднага и нямате време да изчакате издаването на картата в законово регламентирания срок, може да използвате Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК. Този документ се издава от районната здравноосигурителна каса по местоживеене (за София адресът на РЗОК е: кв. “Стрелбище”, ул. “Енос” № 12-14).
Издаването на удостоверението е безплатно, а срокът, за който то може да бъде използвано, е до 2 месеца.
Добре е да знаете, че при заминаване в чужбина българските граждани ще се лекуват според законодателството на съответната държава - т.е. ако местното законодателство предвижда доплащане за дадена услуга, те също ще трябва да доплатят за оказаната медицинска помощ.
Европейската здравноосигурителна карта не е задължителна за пътуване на територията на Европейския съюз. Тя е препоръчителен документ, който улеснява оказването на спешна и неотложна медицинска помощ в рамките на Европейския съюз, като облекчава административните процедури по заплащането на оказаната медицинска помощ.
Тъй като картата не покрива някои услуги като медицински транспорт и пр., бихте могли да се възползвате и от правото си да сключите и медицинска застраховка.

 

ВЪПРОС:  “Интересува ме имам ли право на санаторно лечение по клинична пътека, при положение че от началото на март до средата на май тази година бях на лечение в болница за увреждане на междупрешленните дискове и засегнати периферни нерви - парези на долните крайници?”
- 25 септември 2008 г.

ОТГОВОР:  Имате право на рехабилитация, заплатена по линия на НЗОК по клинични пътеки, ако сте със заболяване, включено в съответната пътека и с индикации за хоспитализация по нея.
Националната здравноосигурителна каса заплаща лечението по 9 клинични пътеки в областта на физиотерапията и рехабилитацията.
На интернет-страницата на НЗОК (www.nhif.bg), в рубрика “Партньори на НЗОК и дейности”, подрубрика “Болници”, е публикуван списък с лечебните заведения за болнична помощ, сключили договор с НЗОК по клинични пътеки (програмата предлага възможност за избор на област, населено място и клинична пътека. Кодовете и имената на заплащаните от НЗОК клинични пътеки, по които работят болниците за рехабилитация, може да видите в приложената таблица).
Видовете клинични пътеки са описани в списък в рубрика “Национален рамков договор”, подрубрика “Действащи през 2008 г. разпоредби на рамков договор и други условия” - Решение № РД-УС-04-127 от 27.12.2007 г.
След преценка на лекуващия лекар, който ще Ви издаде направление за хоспитализация, може да бъдете насочена за такова лечение по клинична пътека, само в случай че избраното лечебно заведение има сключен договор с НЗОК за извършване на дейности по клинични пътеки и сте здравноосигурено лице.
Ако желаете да постъпите в санаториум, който няма договор с НЗОК и е на разпореждане към Националния осигурителен институт или друга институция, НЗОК не заплаща разходите, а информация за изискванията за необходимите документи и условия за приемане трябва да потърсите в съответната институция или в конкретното лечебно заведение.
В пакета на НЗОК за болнична помощ за 2008 г. е предвидена клинична пътека с № 244 “Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат”. Минималният болничен престой по тази пътека е 10 дни, като необходимостта от по-дълъг престой се определя от лекуващия лекар. Здравноосигурените лица могат да бъдат хоспитализирани по клиничната пътека във всяко лечебно заведение, сключило договор с НЗОК. Вашият лекуващ лекар ще Ви информира по-подробно какъв е редът за осъществяването на хоспитализацията и ще Ви препоръча и съответното лечебно заведение.

Национална здравноосигурителна каса

Акценти

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...

Месечни списания – брой 5/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част първа. Търговци.

Учебникът е авторски труд на уважавания учен, преподавател и общественик проф. д-р Огнян Герджиков.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Купете – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...