Меню

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ В СИЛА
ОТ 01.03.2014г.

Кодове за вид плащане Код за вид плащане
Данъци и други приходи за централния бюджет 11 00 00
Осигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за  ДОО, Ф ГВРС и УчПФ 55 11 11
Здравноосигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за НЗОК 56 11 11
Осигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за ДЗПО 58 11 11

СЛУЖЕБНИ И БАНКОВИ КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ В СИЛА
ОТ 01.01.2013г.

Служебни кодове за  вид  плащане Код за вид плащане
Кодове за вид плащане за операции по "дебитно-контролиращи сметки " на с/ки 7301 - на НАП
дебитно - контролираща сметка (с/ка 7301 на НАП) - код за централизация 11 99 11
дебитно - контролираща сметка (с/ка 7301 на НАП) - код за директен дебит 11 99 88
 
Кодове за вид плащане за операции по "дебитно-контролиращи сметки " на с/ки 7315 - НАП
дебитно - контролираща сметка (с/ка 7315 в банки) - код за централизация 55 99 55
дебитно - контролираща сметка (с/ка 7315 в банки) - код за директен дебит 55 99 88
Кодове за вид плащане за операции по "дебитно-контролиращи сметки " на с/ки 7316 - НАП
дебитно - контролираща сметка (с/ка 7316 в банки) - код за централизация 56 99 56
дебитно - контролираща сметка (с/ка 7316 в банки) - код за директен дебит 56 99 88
Кодове за вид плащане за операции по "дебитно-контролиращи сметки " на с/ки 7318 - НАП
дебитно - контролираща сметка (с/ка 7318 в банки) - код за централизация 58 99 56
дебитно - контролираща сметка (с/ка 7318 в банки) - код за директен дебит 58 99 56
 
Разчети с банки при годишното приключване на сметки 7301 11 98 00
Разчети с банки при годишното приключване на сметки 7315 55 98 00
Разчети с банки при годишното приключване на сметки 7316 56 98 00
Разчети с банки при годишното приключване на сметки 7318 58 98 00
 
Приходи от сметки 1722 на НАП за принудително събиране на вземания и от продажби на конфискувани активи 11 70 11