Меню

Тримесечие Месец Календарни дни Седмична почивка (събота и неделя) Офици-
ални празници по чл. 154, ал. 1 КТ
Неработни дни Работни дни Месечна норма работни часове
1 2 3 4 5 6 7=3 – 6 8=7 х 8 ч/д.
ПЪРВО януари 31 8 1 9* 22 176
февруари 28 8   8 20 160
март 31 10 1 10* 21 168
Общо   90 26 2 27 63 504
ВТОРО април 30 8   8 22 176
май 31 7 7**** 12** 19 152
юни 30 10   10 20 160
Общо   91 25 7 30 61 488
ТРЕТО юли 31 8   8 23 184
август 31 9   9 22 176
септември 30 9 2 10* 20 160
Общо   92 26 2 27 65 520
ЧЕТВЪРТО октомври 31 8   8 23 184
ноември 30 9 1 9 21*** 168
декември 31 8 4***** 12 19 152
Общо   92 25 5 29 63 504
ОБЩО ЗА ГОДИНАТА 365 102 16 113 252 2016
СРЕДНОМЕСЕЧНО         21 168

* Официален празник съвпада с почивен ден.
** Два официални празника съвпадат с почивни дни.
*** В работните дни е включен 1 ноември – Ден на народните будители, който е официален празник, но е неприсъствен ден само за всички учебни заведения.
**** Официалният празник 6 май – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия, съвпада с официалния празник Великден (понеделник).
***** Към официалните празници през декември е включен и 31 декември, който е обявен за почивен ден през 2013 г.