Меню

Дайджест "Търговско и облигационно право", 2020 г., кн. 11

Как COVID-19 ускори дигитализацията на бизнес процесите?

Пандемията от COVID-19 съществено ускори дигитализацията във всички сфери на обществения живот. Много компании се наложи почти без никаква подготовка да преминат към дистанционна форма на работа, да ограничат физическите си срещи с настоящи и потенциални контрагенти и изцяло или частично да преминат към електронен документооборот. С голяма острота се поставиха въпросите как може да се подписва дистанционно, така че да не се блокират различните бизнес процеси в организациите и в същото време да се постигне определено ниво на правна сигурност, което да гарантира правата и интересите на подписващите дистанционно. И макар правната рамка на електронния документ и електронния подпис да не е нова, а да действа в България и ЕС от години, тя се оказа недостатъчно позната и ясна за голяма част от компаниите. Това е основният мотив за настоящия анализ, който има за цел да изследва различните възможности за електронно подписване на документи в рамките на обичайната дейност на частноправните субекти.

Каква е функцията на подписа в хартиения свят?

Саморъчният подпис традиционно се дефинира като саморъчно, т.е. ръкописно (и стилизирано) изписване на името и/или инициалите на издателя на документ. Приема се, че неръкописният подпис (например напечатан подпис) не представлява валиден подпис1. В този смисъл, всякакъв метод/технология за полагане на подпис върху хартиен документ, различни от изписването със собствен почерк на подписа (включително поместване на снимка на подписа; полагане на печат, изобразяващ подписа и др. под.), с голяма степен на вероятност няма да се признае от правото за валиден саморъчен подпис. Отделно ако подписът не е изписан на ръка, при спор относно авторството няма да има възможност да се извърши експертиза на почерка (т.нар. графологична експертиза), която изследва натиска на химикала, движението на ръката, наклона на шрифта и т. н. и няма да може да се установи дали действително посоченият автор на документа го е подписал.

...........

Росица ВАСИЛЕВА, адвокат
Д-р Мартин ЗАХАРИЕВ, адвокат

___________
Пълният текст на статията можете да откриете в брой 11/2020 г. на списание „Търговско и облигационно право”, както и в ЕПИ „Търговско и облигационно право”.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...