Меню

Дайджест "Търговско и облигационно право", 2020 г., кн. 08

На 10.06.2020 г. в Банка Х е постъпило запорно съобщение от частен съдебен изпълнител за налагане по всички мои налични сметки в банката на изпълнителен запор за събиране на парично задължение в размер на 5000 лв. Въпросната сума произтича от стар дълг от 2018 г. по неизплатен потребителски кредит, отпуснат от небанкова финансова институция, за който срещу мен през март 2020 г. е бил издаден от съда изпълнителен лист в полза на финансовата институция. Банка Х е изпълнила запора по откритата на мое име в банката разплащателна сметка.

Открих сметка в Банка Х, тъй като работодателят ми въз основа на сключено рамково споразумение с банката изплаща трудовото възнаграждение на своите работници и служители по разплащателни сметки на тяхно име в тази банка. Освен че по сметката в Банка Х работодателят превежда ежемесечно трудовото ми възнаграждение, тя се използва и за извършване на картови разплащания и обслужване на дължими битови плащания по електронен път. Към момента на налагане на запора, по сметката е имало наличност от 1000 лв., представляващи неизразходван остатък от последното ми получено трудово възнаграждение за май. Тази сума е била преведена от банката в изпълнение на наложения запор по сметка на частния съдебен изпълнител.

Поради съществуващата обстановка в страната, аз узнах доста късно за наложения запор и за взетите суми, като нямах възможност своевременно да възразя срещу въпросните действия. За тях разбрах два месеца след извършването им по повод на проверка след полученото съобщение от Банка Х, че поради недостатъчна наличност по сметката, не могат да изпълнят дължими плащания за погасяване на битови задължения. Понастоящем, наложеният запор все още продължава да тежи върху разплащателната ми сметката в Банка Х. От банката ме уведомиха, че не носят отговорност за законосъобразността на налагане на запора. Насочиха ме за оспорване или вдигане на запора да се свържа с частния съдебен изпълнител, издал запорното съобщение. Във връзка с изложеното, имам следните въпроси:

- Законосъобразен ли е наложеният по сметката ми запор?

- В случай че запорът е наложен в нарушение на изискванията на закона, какви са правните последици от него и подлежат ли на връщане преведените към частния съдебен изпълнител суми?

- Какъв е законовият ред, по който мога да защитя правата си на длъжник при предприетите спрямо мен действия?

- Кой следва да носи отговорност за неправомерно извършените действия по запора и за причинените ми вреди - частният съдебен изпълнител или Банка Х?

И. Т., гр. С.

...........................

Александър ГЕОРГИЕВ, адвокат

_____________
Пълният текст на статията можете да откриете в брой 08/2020 г. на списание „Търговско и облигационно право”, както и в ЕПИ „Търговско и облигационно право”.

 

 

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...